aktualności

Spotkanie programistów i testerów

W dniach od 16. do 18. listopada w siedzibie firmy  Heller Consult w Warszawie odbywało się cykliczne spotkanie kierowników zespołów MSD oraz kierownictwa projektu odpowiedzialnego za rozwój. W  spotkaniu uczestniczyli członkowie trzech organizacji.

1. Heller Ingeniergesalschaft z siedzibą w Darmstadt (Niemcy); przedstawicielami byli:
– Marek Skakuj – główny kierownik zespołu programistów
– Gregor Karzelek – główny architekt

2. Mueller Chur z siedzibą w Chur (Szwajcaria); przedstawicielami byli:
– Roman Mueller – zastępca głównego kierownika zespołu programistów
– Thomas Stocker – zastępca głównego architekta
– Roy Willi – główny kierownik zespołu testerów

3. Heller Consult z siedzibą w Warszawie; przedstawicielami byli:
– Tomasz Wojsz (o/Biała Podlaska) – kierownik zespołu programistów
– Grzegorz Polewicz (o/Biała Podlaska) – kierownik zespołu programistów, główny integrator
– Grzegorz Rafałko (o/Biała Podlaska) – zastępca kierownika zespołu programistów
– Wojciech Smęt (o/Biała Podlaska) – kierownik zespołu testerów
– Paweł Jarzębski (o/Warszawa) – kierownik zespołu programistów.

Spotkanie trwało trzy dni. Pierwszy dzień był przeznaczony na integrację zespołu. Wspólnie w restauracji „Inaba” zjedliśmy kolację oraz przeznaczyliśmy resztę wolnego czasu na ciekawe gry zespołowe.

Drugi dzień miał już charakter ciężkiej pracy nad sprawami ściśle związanymi z pracą zespołu. Przede wszystkim dyskutowano na temat obecnej sytuacji projektu oraz planach na najbliższą przyszłość. Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy: programistów oraz testerów, aby w ten sposób dokładniej omówić problemy, które były związane z rozwojem oprogramowania w projekcie (grupa programistów) lub sposobem wykonywania testów (grupa testerów). Po pracy w grupach spotkaliśmy się ponownie, aby skonsultować wyniki rozmów.

Trzeciego dnia omawiano sprawy, których wcześniej nie zdążyliśmy poruszyć, a także przedstawiano efekty dotychczasowej pracy. Po wspólnym posiłku rozstaliśmy się w miłej atmosferze, ustalając następne spotkanie na początek lutego w Chur.  Koordynowanie tak rozproszonym zespołem nie jest łatwe, a takie spotkania umożliwiają wymianę poglądów oraz bezpośrednie rozwiązywanie problemów, na które napotykamy się każdego dnia i nie są łatwe do rozwiązania, nawet korzystając z najnowocześniejszych technologii komunikacji. Dlatego też każdy z uczestników spotkania uznał je za bardzo ciekawe, udane oraz mobilizujące do dalszej pracy nad projektem MSD.