firma

Publikacje

Cykl artykułów w Magazynie AUTOSTRADY

Redakcja Magazynu AUTOSTRADY – miesięcznika poświęconego projektowaniu, budowie, utrzymaniu i zarządzaniu drogami, autostradami i mostami, a także technologiom, materiałom i urządzeniom stosowanym w nowoczesnym drogownictwie – zaprosiła nas do udziału w inicjatywie mającej na celu popularyzację w Polsce nowoczesnych metod diagnostyki nawierzchni drogowych.

Rezultatem współpracy jest seria publikacji, których motyw przewodni stanowi nowoczesne zarządzanie infrastrukturą drogową. Celem, jaki postawili sobie redakcja i autorzy, jest nie tylko przegląd i opis technik, lecz przede wszystkim ocena, na ile są one praktykowane w Polsce, zaś w przypadku braku ich zastosowania, ocena możliwości adaptacji rozwiązań zagranicznych. W artykułach poruszane są aspekty techniczne, organizacyjne i prawne. W kolejnych artykułach cyklu przedstawiane są konkretne rozwiązania oraz dyskutowane możliwości i ograniczenia ich implementacji na gruncie krajowym.

Dotychczas w Magazynie AUTOSTRADY ukazały się następujące artykuły

  1. Systemy zarządzania stanem nawierzchni drogowej (PMS)
   Sławomir Heller
   [Nr 4/2013]
  2. Zarządzanie infrastrukturą drogową – wyzwania i szanse
   Sławomir Heller
   [Nr 8–9/2013]
  3. Nowoczesne metody diagnostyki stanu, czyli profilaktyka w drogownictwie
   Wojciech Gajewski
   [Nr 10/2013]
  4. Cechy powierzchniowe nawierzchni – diagnostyka i zastosowanie
   Wojciech Gajewski
   [Nr 11/2013]
  5. Parametry stanu nawierzchni drogowej – pomiary i ocena
   Karol Opara
   Paweł Jarzębski
   [Nr 12/2013]
  6. Nośność nawierzchni – pomiary i ocena
   Paulina Szymańska
   [Nr 4/2014]
  7. Wizualizacja na usługach zarządzania infrastrukturą drogową
   Tomasz Wojsz
   [Nr 5/2014]
  8. Skoordynowane systemy utrzymania dróg
   Karol Opara
   [Nr 3/2015]
  9. Standaryzacja w procesie zarządzania drogami
   Tomasz Wojsz
   Marek Skakuj
   [Nr 4/2016]
  10. Wkład Światowej Organizacji Drogownictwa (PIARC) w rozwój Road Asset Management
   dr Sławomir Heller
   [Nr 10/2016]
  11. Co „siedzi w drodze? Wykorzystanie danych technologicznych i materiałowych w praktyce zarządzania drogami
   Tomasz Wojsz
   [Nr 10/2016]
  12. Reportaż na temat IX Spotkań Darmsztadzkich
   Agata Ciołkosz-Styk
   Grudzień 2016 r.
  13. W Drodze do Asset Management

Dr Sławomir Heller
[Nr 8/2017]  

Pozostałe publikacje

2016
Factors affecting raveling of motorway pavements — A field experiment with new additives to the deicing brine Karol Opara, Marek Skakuj, Markus Stöckner
Construction and Building Materials, vol. 113, p. 174187, June 2016.

2013
Integration of climate and infrastructure data to reduce traffic congestion
Wojciech Gajewski, Marek Skakuj
THE ISSUE-NEREUS publication, Space and ICT Applications supporting Smart, Green, Integrated Transport and Urban Mobility, October 2013.

2012
Ile warte są drogi? Karol Opara, Zbigniew Tabor
Drogi Samorządowe, nr 1–2/2012.

Opracowanie podstawowych modułów systemu utrzymania nawierzchni dróg samorządowych – Sławomir Heller i in.
Raport techniczny IBDiM, 2012.

Systemy zarządzania stanem nawierzchni drogowej (PMS) – Sławomir Heller
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska.
Zeszyt 59, str. 81–88, 2012.

Elementary data format – a way to high quality of road condition measurement data: application results – Wojciech Gajewski
Proceeding of 4th EPAM (European Pavement and Asset Management) conference,
Gustafson K. (eds), ISBN 978-91-637-1432-0, Malmö, Szwecja, 5–7 września 2012.

Road asset evaluation models – Karol Opara
Proceeding of 4th EPAM (European Pavement and Asset Management) conference,
Gustafson K. (eds), ISBN 978-91-637-1432-0, Malmö, Szwecja, 5–7 września 2012.

2011
Future developments in maintenance management and the monitoring and evaluation
of pavement condition
– Sławomir Heller
In Maintenance management for Bavarian roads, Journal of the Bavarian Building Authority, “bauintern”, August 2011.

2010
Wykorzystanie badań diagnostycznych stanu nawierzchni do rozpoznawania miejsc niebezpiecznych dla użytkowników drogi
– Sławomir Heller, Tomasz Mechowski, Przemysław Harasim,
Drogi i Mosty, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, nr 1/2010.