Badania prędkości na Mazowszu dla Instytutu Transportu Samochodowego

15. czerwca 2016

W ostatnich dniach w mediach ukazały się wyniki pomiarów prędkości pojazdów zrealizowanych przez Heller Consult na zlecenie Instytutu Transportu Samochodowego. Pomiary wykonywano w kwietniu 2016 r. przy zastosowaniu opracowanego przez HC (we współpracy z firmą Far Data), systemu pomiarowego, rejestrującego ruch w trybie „pojazd za pojazdem”.

Systemy Informacji Drogowej – autorski program dla studentów

W ramach popularyzacji zagadnień związanych z naszą branżą, wspólnie z partnerską firmą HELLER Ingenieurgesellschaft, podjęliśmy się przygotowania i prowadzenia zajęć na dwóch wyższych uczelniach technicznych. Celem prowadzonego przez nas przedmiotu Systemy Informacji Drogowej było zapoznanie studentów z tą stosunkowo młodą, ale prężnie rozwijającą się dyscypliną. Duży nacisk postawiliśmy na praktyczne przedstawienie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania…

Zespół

Interdyscyplinarny charakter zespołu stwarza doskonałe podstawy do tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań. Działalność na pograniczu różnych dziedzin i umiejętność twórczego, elastycznego podejścia do nowych zagadnień sprawiają, że stale się rozwijamy i możemy być dumni z efektów naszej pracy.

Programy utrzymaniowe

odcinki utrzymaniowe

Nasza firma wykonuje programy utrzymaniowe, a ich esencją jest lista odcinków utrzymaniowych, uporządkowana pod względem pilności. Pilność ustala się na podstawie stanu nawierzchni i innych kryteriów, na przykład natężenia ruchu lub przyjętej ważności drogi. Dla każdego odcinka utrzymaniowego mogą być dodane sugerowane zabiegi i szacunkowe koszty.

Sympozjum w Brukseli

20. maja 2015 W dniu 23. kwietnia 2015 uczestniczyliśmy jako prelegenci w międzynarodowym sympozjum dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego w Brukseli. Wyniki naszych prac zostały docenione i opublikowane przez Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego (BRSI).

Ocena nośności nawierzchni drogowych na drogach województwa śląskiego oraz łódzkiego z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD

we współpracy z: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM) na zlecenie: ZDW w Katowicach, ZDW w Łodzi – 2013 r. Prace naukowo-badawcze polegające na określeniu metodyki pomiarów oraz przeprowadzeniu prac analitycznych w celu określenia nośności nawierzchni.

Oficjalne potwierdzenie certyfikacji

16. kwietnia 2013 W dniu 16 kwietnia 2013 firma TUV Hessen oficjalnie potwierdziła przyznanie naszej firmie certyfikatu na zgodność wdrożonego w Heller Consult systemu zarzadzania jakością z wymaganiami normy DIN EN ISO 9001:2008 i narzuconymi wewnętrznymi standardami jakości.

Ocena stanu eksploatacyjnego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych będących w administracji ZDM w Warszawie połączona z przeglądem okresowym dróg i fotorejestracją jezdni

w konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM), BBPBK Transcomp Sp. z o.o., Geovia Sp. z o.o., na zlecenie ZDM w Warszawie – 2012 r. Kontrola jakości, identyfikacja cech powierzchniowych nawierzchni, przetwarzanie danych pomiarowych oraz ocena stanu nawierzchni.