aktualności

Badania prędkości na Mazowszu dla Instytutu Transportu Samochodowego

Posted on

15. czerwca 2016

W ostatnich dniach w mediach ukazały się wyniki pomiarów prędkości pojazdów zrealizowanych przez Heller Consult na zlecenie Instytutu Transportu Samochodowego. Pomiary wykonywano w kwietniu 2016 r. przy zastosowaniu opracowanego przez HC (we współpracy z firmą Far Data), systemu pomiarowego, rejestrującego ruch w trybie „pojazd za pojazdem”.

firma

O nas

Posted on
O nas

Od ponad dwudziestu lat zajmujemy się diagnostyką stanu nawierzchni dróg. Doświadczenie zdobywaliśmy współpracując z zarządcami dróg wielu krajów europejskich.

firma

Zespół

Posted on

Interdyscyplinarny charakter zespołu stwarza doskonałe podstawy do tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań. Działalność na pograniczu różnych dziedzin i umiejętność twórczego, elastycznego podejścia do nowych zagadnień sprawiają, że stale się rozwijamy i możemy być dumni z efektów naszej pracy.