Bezpieczeństwo ruchu drogowego

profil ze zdarzeniami drogowymi

Analizy BRD

Na bezpieczeństwo ruchu ma wpływ wiele czynników, co czyni analizę przyczyn zdarzeń drogowych zajęciem żmudnym, a planowanie skutecznych metod ich ograniczania – trudnym i czasochłonnym.

Oferujemy kompleksowe usługi związanych z analizami ruchu drogowego, w tym również w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obejmują one m.in.:

  • pozyskanie danych o zdarzeniach drogowych na danym obszarze,
  • wyznaczanie skupisk występowania zdarzeń drogowych,
  • tworzenie map ryzyka,
  • tworzenie profili liniowych do analiz BRD,
  • udostępnianie narzędzi informatycznych do analiz przyczyn zdarzeń drogowych.

Mapy ryzyka i skupisk wypadków, profile

Poziom bezpieczeństwa drogowego na sieci drogowej nie jest jednolity. Wsparciem w sieciowych analizach bezpieczeństwa są mapy ryzyka pokazujące poziom zagrożenia w każdym miejscu sieci drogowej, na przykład jako wskaźnik wypadkowości. Na mapach ryzyka widoczne są zarówno miejsca najbardziej niebezpieczne, jak i te najbezpieczniejsze. Opracowane wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego algorytmy tworzenia map ryzyka przynoszą bardzo dobre rezultaty na drogach wszystkich kategorii.

W odróżnieniu od map ryzyka, mapy skupisk wypadków wskazują tylko miejsca koncentracji zdarzeń drogowych. Równoczesne stosowanie różnych metod wyznaczania skupisk daje pełniejszy obraz charakteru i przyczyn wypadków.

Profile liniowe wspierają analizy dla jednej drogi lub ulicy. Na profilu przedstawione są skupiska wypadków w połączeniu z innymi informacjami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo drogowe: natężeniem ruchu, geometrią, przekrojem itp.

Profil wypadków drogowych

Narzędzia do analiz przyczyn zdarzeń drogowych

W analizach przyczyn zdarzeń drogowych możliwość równoczesnego zestawiania i porównywania różnych danych drogowych ma szczególne znaczenie. Taką możliwość dają oferowane przez nas rozwiązania informatyczne. Punktem wyjścia do analiz są dane posiadane przez zarząd (na przykład dane ewidencyjne lub o natężeniu ruchu). Brakujące dane można łatwo pozyskać i uzupełnić. Dzięki wykorzystaniu posiadanych przez zarząd danych czas uruchomienia systemu jest krótki, a koszty niskie.

Czy można uniknąć wypadku?

„Polska od wielu lat należy do krajów Unii Europejskiej o najwyższym zagrożeniu na drogach. Ryzyko utraty życia na polskich drogach jest prawie dwukrotnie (1,7 razy) większe niż średnia europejska.”

Obecnie stosowane sposoby oceny bezpieczeństwa ruchu bazują na statystykach wypadków drogowych. Nowatorska metoda lokalizacji miejsc niebezpiecznych, opracowana we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego, ma charakter prewencyjny – pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku.

Innowacyjność metody opiera się na kompleksowej analizie czynników wpływających na BRD na danym obszarze. Metoda bazuje na istniejących, łatwo dostępnych danych drogowych. Dodatkowym źródłem danych są informacje o stanie nawierzchni, rejestracja fotograficzna pasów ruchu czy opinie użytkowników dróg.

Projekt jest wsparciem dla jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zastosowanie metody umożliwia optymalizację działań podejmowanych na rzecz poprawy BRD. Dostarcza konkretnych, kompleksowych informacji, co ułatwia ubieganie się o środki budżetowe oraz zapewnia lepsze ich wykorzystanie. Przede wszystkim zaś ogranicza społeczne koszty wypadków.

Pakiet usług obejmuje:

  • zebranie niezbędnych informacji (w tym przeprowadzenie odpowiednich badań),
  • prezentację wyników w postaci map ryzyka i wykresów,
  • raport zawierający listę miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz sugerowane środki zaradcze.