oferta

Programy utrzymaniowe

Posted on
odcinki utrzymaniowe

Nasza firma wykonuje programy utrzymaniowe, a ich esencją jest lista odcinków utrzymaniowych, uporządkowana pod względem pilności. Pilność ustala się na podstawie stanu nawierzchni i innych kryteriów, na przykład natężenia ruchu lub przyjętej ważności drogi. Dla każdego odcinka utrzymaniowego mogą być dodane sugerowane zabiegi i szacunkowe koszty.

oferta

Analizy ruchu drogowego

Posted on

Analizy danych ruchowych pochodzących z różnych źródeł, udostępnione w postaci gotowych do wykorzystania opracowań, niezwykle przydatnych w procesie podejmowania decyzji.

oferta

Oprogramowanie

Posted on
Oprogramowanie

Specjalistyczne rozwiązania informatyczne na potrzeby branży drogowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.