IX Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2022

Gdzie powinien stanąć fotoradar?

Kilka lat temu stworzyliśmy zespół pomiarowy, który wykonuje pomiary natężenia prędkości oraz bada zachowania uczestników ruchu. Dzięki dostarczonym wynikom możemy przeprowadzać różnego rodzaju dedykowane analizy drogowe, angażując się w projekty zarówno lokalne, jak i ogólnoeuropejskie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dniach 25-27 maja odbyły się IX Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na których opowiadaliśmy o: „Analizie stanu bezpieczeństwa na potrzeby instalacji nowych urządzeń rejestrujących”, którą realizowaliśmy wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego (ITS)  dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w 2019 roku .Emil Łopata z HC oraz Pani Anna Zielińska z ITS opowiadali o metodzie wyznaczania lokalizacji kwalifikujących się do objęcia automatycznym nadzorem ruchu.

Metodologia

Proces diagnostyki rozpoczyna się od zmierzenia natężenia ruchu. Dysponujemy w pełni mobilnym i samowystarczalnym sprzętem, który dzięki zastosowaniu najnowszych technologii gwarantuje precyzję i jakość pomiaru. Analiza została przeprowadzona w taki sposób, aby uwzględnić jak największą ilość czynników wpływających na zdarzenia drogowe. Dlatego pod uwagę były brane na przykład miejsce występowania zdarzenia (obszary zabudowane i wiejskie), prędkość pojazdu, widoczność czy pochylenie drogi. Na badany obszar zostały nałożone siatki sześciokątów, które pokrywając się, maksymalizowały ilość zdarzeń drogowych dla danego heksagonu. Każdemu zdarzeniu zostały przypisane odpowiednie wagi, aby dodatkowo uwzględnić koszty społeczne poszczególnych sytuacji. Dzięki tak kompleksowej metodologii, możliwa była rzetelna i szczegółowa analiza stanu bezpieczeństwa dróg.

Uniwersalność analizy

Takie badanie może zostać przeprowadzona na dowolnym obszarze. Analiza heksagonalna pozwala na obiektywne spojrzenie na przedstawione dane, wyłącza wielkość obszaru jako czynnik wpływający na odbiór danych, jednocześnie zachowując ich geograficzną analogię. Dodatkowo, wagi zdarzeń oraz współczynnik różnicujący mogą zostać przeliczone dla aktualnych danych dla danego obszaru. Oznacza to, że taką analizę można przeprowadzić dla całego kraju, czy nawet regionu. Potrzebne są do tego jednak kompletne i wiarygodne dane.

Praktyczne zastosowanie

Dzięki zastosowanej metodologii udało się wytypować 140 nowych lokalizacji dla urządzeń rejestrujących w oparciu o wspomnianą analizę heksagonalną. Ze względu na przypisanie konkretnym obszarom wagi zdarzeń drogowych, mogliśmy uwzględnić szczególnie niebezpieczne lokalizacje, takie skrzyżowania czy przejazdy kolejowe.  Ponadto, analiza umożliwiła nam w prosty sposób dokonać oceny 150 lokalizacji zaproponowanych przez GITD oraz 247 istniejących już lokalizacji fotoradarów.

Więcej o projekcie informacji o projekcie znajduje się w naszych realizacjach >>>