realizacje

Ocena stanu eksploatacyjnego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych będących w administracji ZDM w Warszawie połączona z przeglądem okresowym dróg i fotorejestracją jezdni

Posted on

w konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM), BBPBK Transcomp Sp. z o.o., Geovia Sp. z o.o.,
na zlecenie ZDM w Warszawie – 2012 r.

Kontrola jakości, identyfikacja cech powierzchniowych nawierzchni, przetwarzanie danych pomiarowych oraz ocena stanu nawierzchni.