Współpracujemy z administracją drogową w zakresie zarządzania siecią drogową, diagnostyki stanu nawierzchni, bezpieczeństwa ruchu drogowego, udostępniania danych, rozwoju oprogramowania i innych.

Oferujemy usługi konsultingowe, pomagając zarządcom w doborze optymalnych dla nich rozwiązań.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami oraz informacjami w poszczególnych działach.

NASZA OFERTA

Ponad 90 procent kierowców przyspiesza zaraz po minięciu fotoradaru - Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest bardzo ważnym tematem dla Heller Consult. Od lat pracujemy w branży drogowej i zależy nam na dostarczeniu zarządcom wysokiej jakości informacji dla łatwiejszego i skuteczniejszego podejmowania decyzji.
Diagnostyka stanu nawierzchni dróg -

Diagnostyka stanu nawierzchni dróg. Wsparcie administratorów dróg różnych kategorii w planowaniu prac utrzymaniowych.

odcinki utrzymaniowe Programy utrzymaniowe -

Nasza firma wykonuje programy utrzymaniowe, a ich esencją jest lista odcinków utrzymaniowych, uporządkowana pod względem pilności. Pilność ustala się na podstawie stanu nawierzchni i innych kryteriów, na przykład natężenia ruchu lub przyjętej ważności drogi. Dla każdego odcinka utrzymaniowego mogą być dodane sugerowane zabiegi i szacunkowe koszty.

Udostępnianie i wizualizacja danych -

Łatwy, szybki i niezawodny dostęp do wszystkich istotnych informacji drogowych, od wprowadzania danych, poprzez ich edycję i analizę, aż do tworzenia i korzystania z zestawień oraz wizualizacji.

profil ze zdarzeniami drogowymi Bezpieczeństwo ruchu drogowego -

Usługi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) oraz analizy przyczyn zdarzeń drogowych.

Analizy ruchu drogowego -

Analizy danych ruchowych pochodzących z różnych źródeł, udostępnione w postaci gotowych do wykorzystania opracowań, niezwykle przydatnych w procesie podejmowania decyzji.

Oprogramowanie Oprogramowanie -

Specjalistyczne rozwiązania informatyczne na potrzeby branży drogowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.