NASZE USŁUGI

Programy utrzymaniowe

Nasza firma wykonuje programy utrzymaniowe, a ich esencją jest lista odcinków utrzymaniowych, uporządkowana pod względem pilności. Pilność ustala się na podstawie stanu nawierzchni i innych kryteriów, na przykład natężenia ruchu lub przyjętej ważności drogi. Dla każdego odcinka utrzymaniowego mogą być dodane sugerowane zabiegi i szacunkowe koszty.

odcinki utrzymaniowe
Ocena stanu Monachium, Niemcy

Diagnostyka stanu nawierzchni dróg 

Diagnostyka stanu nawierzchni dróg. Wsparcie administratorów dróg różnych kategorii w planowaniu prac utrzymaniowych.

Udostępnianie i wizualizacja danych 

Łatwy, szybki i niezawodny dostęp do wszystkich istotnych informacji drogowych, od wprowadzania danych, poprzez ich edycję i analizę, aż do tworzenia i korzystania z zestawień oraz wizualizacji.

Profil Diagnostzka stanu nawierzchni
Profil

Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Usługi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) oraz analizy przyczyn zdarzeń drogowych.

Analizy ruchu drogowego

Analizy danych ruchowych pochodzących z różnych źródeł, udostępnione w postaci gotowych do wykorzystania opracowań, niezwykle przydatnych w procesie podejmowania decyzji.

analizy ruchu
Oprogramowanie

Narzędzia i aplikacja mobilne

Specjalistyczne rozwiązania informatyczne na potrzeby branży drogowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.