REALIZACJE

Realizujemy projekty z zakresu diagnostyki stanu nawierzchni, planowania strategii utrzymaniowych, analiz ruchu drogowego i oddziaływania ze środowiskiem. Dostarczamy narzędzia i informacje niezbędne do wspierania procesów decyzyjnych.
Współpracę z zarządcami opieramy na partnerstwie i zrozumieniu specyfiki pracy administracji publicznej.

Nasze projekty

Case study: sprawdziliśmy rozwiązanie BRD dla ZDM w Warszawie 

Sprawdzenie wpływu sygnalizacji świetlnych na zachowania kierowców na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

odcinki utrzymaniowe

Ocena stanu nawierzchni oraz wizualizacja wyników 

Projekt realizujemy od 1991 roku we współpracy z HELLER Ingenierugesellschaft mbH na zlecenie Zarządców dróg różnych szczebli w Niemczech (autostrady i drogi federalne oraz drogi krajów związkowych)

Diagnostyka stanu nawierzchni autostrad koncesyjnych

Projekt realizujemy od 2009 roku na zlecenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu

na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA), 2013–2015 R. Uzyskanie, w oparciu o dane pozyskane ze stacji ciągłych pomiarów ruchu, informacji niezbędnych dla potrzeb planistycznych (w tym związanych z utrzymaniem stanu technicznego dróg), projektowych oraz zarządzania ruchem.

Mapa Ryzyka do Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

na zlecenie Comarch S.A, dla Instytutu Transportu Samochodowego – 2013 r. Opracowanie algorytmu do identyfikacji najbardziej niebezpiecznych odcinków drogowych w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR).

 

Wdrożenie internetowego systemu udostępniania danych drogowych

na zlecenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – Dostarczenie, wykonanie i utrzymanie internetowego systemu udostępniania i prezentacji danych drogowych oraz aplikacji służących do wprowadzania danych do systemu.