KONTAKT

Heller Consult spółka z o.o.

hc@heller-consult.pl

Oddział w Warszawie
tel.:  +48 22 501 45 10
faks: +48 22 621 80 53
ul. Chałubińskiego 8, 36 p.
00-613 Warszawa

Oddział w Białej Podlaskiej
tel.:  +48 83 350 00 11
ul. Reformacka 10
21-500 Biała Podlaska

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338425.

NIP:521-35-43-856;  Kapitał zakładowy: 20.000 PLN