Heller Consult

Wspieramy skuteczne decyzje w Zarządzaniu Infrastrukturą Drogową

Dowiedz się więcej

Nasze usługi

Diagnostyka stanu nawierzchni

Wspieramy administratorów różnych kategorii w planowaniu prac utrzymaniowych oraz podjęciu skutecznych decyzji w oparciu o dane. 

PROGRAMY UTRZYMANIOWE

Nasza firma wykonuje programy utrzymaniowe, a ich esencją jest lista odcinków utrzymaniowych, uporządkowana pod względem pilności. 

bezpieczeństwo ruchu drogowego

Na podstawie pomiarów ruchu prowadzimy analizy przyczyn zdarzeń drogowych oraz identyfikujemy miejsca niebezpieczne. 

analiza ruchu drogowego

Analizy danych ruchowych, udostępnione w postaci gotowych do wykorzystania opracowań, przydatnych w procesie podejmowania decyzji.

Nasze projekty

Realizujemy projekty z zakresu diagnostyki stanu nawierzchni, planowania strategii utrzymaniowych, analiz ruchu drogowego i oddziaływania ze środowiskiem. Dostarczamy narzędzia i informacje niezbędne do wspierania procesów decyzyjnych. Współpracę z zarządcami opieramy na partnerstwie i zrozumieniu specyfiki pracy administracji publicznej.

Aktualności Heller Consult

Sprawdź inne wiadomości