Realizacje

Realizujemy projekty z zakresu diagnostyki stanu nawierzchni, planowania strategii utrzymaniowych, analiz ruchu drogowego i oddziaływania ze środowiskiem. Dostarczamy narzędzia i informacje niezbędne do wspierania procesów decyzyjnych.
Współpracę z zarządcami opieramy na partnerstwie i zrozumieniu specyfiki pracy administracji publicznej.

Wybrane projekty

Case study: sprawdziliśmy rozwiązanie BRD dla ZDM w Warszawie- Sprawdzenie wpływu sygnalizacji świetlnych na zachowania kierowców na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Wyzwanie dla klienta W 2017 roku Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wprowadził nowe rozwiązanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – aktywne przejścia dla pieszych. Nowe przejścia łączą kilka technologii, które wspólnie pozwalają zwrócić uwagę kierowców oraz ułatwić…
Ocena stanu nawierzchni oraz wizualizacja wyników- Projekt realizujemy od 1991 roku we współpracy z HELLER Ingenierugesellschaft mbH na zlecenie Zarządców dróg różnych szczebli w Niemczech (autostrady i drogi federalne oraz drogi krajów związkowych)
Diagnostyka stanu nawierzchni autostrad koncesyjnych- Projekt realizujemy od 2009 roku na zlecenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu- na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA), 2013–2015 R. Uzyskanie, w oparciu o dane pozyskane ze stacji ciągłych pomiarów ruchu, informacji niezbędnych dla potrzeb planistycznych (w tym związanych z utrzymaniem stanu technicznego dróg), projektowych oraz zarządzania ruchem.
Obserwacja rozwoju uszkodzeń nawierzchni w okresie zimowym- na zlecenie Heller Ingenieurgesellschaft mbH – sezon 2012/2013, 2013/2014 Eksperyment polegający na obserwacji rozwoju uszkodzeń nawierzchni podczas zimy na odcinkach, na których podczas utrzymania zimowego zastosowano normalną sól drogową oraz sól z dodatkami zaprojektowanymi przez AkzoNobel.
Wdrożenie internetowego systemu udostępniania danych drogowych- na zlecenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - Dostarczenie, wykonanie i utrzymanie internetowego systemu udostępniania i prezentacji danych drogowych oraz aplikacji służących do wprowadzania danych do systemu.
Mapa Ryzyka do Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- na zlecenie Comarch S.A, dla Instytutu Transportu Samochodowego – 2013 r. Opracowanie algorytmu do identyfikacji najbardziej niebezpiecznych odcinków drogowych w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR).
Ocena nośności nawierzchni drogowych na drogach województwa śląskiego oraz łódzkiego z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD- we współpracy z: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM) na zlecenie: ZDW w Katowicach, ZDW w Łodzi – 2013 r. Prace naukowo-badawcze polegające na określeniu metodyki pomiarów oraz przeprowadzeniu prac analitycznych w celu określenia nośności nawierzchni.
Opracowanie internetowego systemu wspierania analiz BRD na sieci autostrad i dróg federalnych w Bawarii- projekt referencyjny – 2012 r. Opracowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu na sieci autostrad i dróg federalnych w jednym z niemieckich krajów związkowych.
Ocena stanu eksploatacyjnego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych będących w administracji ZDM w Warszawie połączona z przeglądem okresowym dróg i fotorejestracją jezdni- w konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM), BBPBK Transcomp Sp. z o.o., Geovia Sp. z o.o., na zlecenie ZDM w Warszawie – 2012 r. Kontrola jakości, identyfikacja cech powierzchniowych nawierzchni, przetwarzanie danych pomiarowych oraz ocena stanu nawierzchni.
Implementacja systemu Droga Online w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich- projekt pilotażowy – 2011 r. Zademonstrowanie potencjału praktycznego wykorzystania systemu udostępniania informacji drogowych i możliwości zasilenia go danymi pochodzącymi z różnych źródeł.