Realizacje

Zrealizowaliśmy już ponad 500 projektów. Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje: 

System do zarządzania infrastrukturą torową INFRATRAM

Opracowaliśmy, wdrożyliśmy i utrzymujemy System wspomagania zarządzania infrastrukturą torową wraz z aplikacją działającą w systemie Android umożliwiającą mobilne korzystanie z systemu w terenie. >>>

Identyfikacja stanu nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych w Groß-Gerau

Nowoczesna diagnostyka stanu nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych w Groß-Gerau

Do przeprowadzenia pomiarów na chodnikach i ścieżkach rowerowych wykorzystaliśmy hulajnogi elektryczne wyposażone w smartfon z systemem ASPEN oraz wysokiej rozdzielczości kamerę GoPro. >>>

Nadzorujemy diagnostykę stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na Warmii i Mazurach.

Zgodnie z wytycznymi diagnostyki stanu nawierzchni dróg, ZDW Olsztyn potrzebował zewnętrznego Konsultanta do długoterminowego nadzoru nad całym procesem oraz kontrolą jakości danych od początku do końca trwania kampanii pomiarowej >>>

Prognozowanie BRD w Olsztynie

W 2020 roku wyznaczyliśmy odcinki potencjalnie niebezpieczne na drogach województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem funkcji predykcji stopnia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bazuje ona na modelu opracowanym na Uniwersytecie Virginia Tech >>>

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich

Opracowaliśmy raport BRD, który jest analizą zdarzeń drogowych występujących w danym regionie. Nasze wyniki prezentujemy na dedykowanej platformie internetowej po to, aby każdy uprawniony użytkownik miał możliwość wyselekcjonowania potrzebnych informacji w dowolnym czasie i miejscu>>>

Model sieci dróg jako element Pavement Management System (PMS)

Model sieci drogowej umożliwia zarządcy znacznie sprawniejsze kontrolowanie stanu i utrzymania dróg na zarządzanej przez siebie sieci, będąc jednocześnie elementem stosowanego przez zarządy dróg systemu zarządzania nawierzchnią (z ang. Pavement Management System – PMS) >>>

Generalny Pomiar Ruchu (GPR)

Zadaniem Heller Consult było zebranie, przetworzenie i opracowanie wyników bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego prowadzonych przez Wykonawców pomiarów, w ramach GPR 2020 oraz nadzór nad poprawnością realizacji wszystkich pomiarów.>>>

ASPEN bada stan dróg w Lübeck

W czerwcu 2020 wykonaliśmy diagnostykę stanu nawierzchni 1200 km chodników w niemieckim, mieście Lubeka (Szlezwik-Holsztyn) z zastosowaniem aplikacji ASPEN. W projekcie wykorzystaliśmy hulajnogi elektryczne rejestrujące podczas przejazdów parametry stanu powierzchni oraz nierówności.>>>

Mapa wybranej lokalizacji będąca elementem końcowego raportu BRD

Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach na potrzeby instalacji fotoradarów

W 2019 roku realizowaliśmy na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) w konsorcjum z Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) projekt polegający na wytypowaniu lokalizacji, w których powinny zostać zainstalowane nowe urządzenia rejestrujące (fotoradary) >>>

Badanie wpływu dodatkowego oznakowania wysp spowalniających

Badanie wpływu dodatkowego oznakowania wysp spowalniających

W latach 2018 i 2019 na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wykonaliśmy badania polegające na analizie toru jazdy i prędkości punktowej w korelacji z natężeniem i strukturą rodzajową ruchu na odcinkach najazdowych wybranych wysp >>>

Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2018-2020

Ciągłe pomiary ruchu są realizowane w Polsce od lat 70-tych XX w., a my bierzemy w nich czynny udział od 5 lat. Opracowane przez nas metody i narzędzia pozwalają nam na dostarczanie rozwiązań coraz bardziej elastycznych, które w szybki i prosty sposób dostarczają informacji niezbędnych do zarządzania siecią dróg i planowania jej rozwoju >>>

Badanie zachowań uczestników ruchu w rejonie przejść dla pieszych

Badanie zachowań uczestników ruchu w rejonie przejść dla pieszych

W 2018 roku mieliśmy okazję brać udział w niezwykle interesujących badaniach na skalę ogólnokrajową, w których rejestrowano niestandardowe atrybuty zachowań zarówno pieszych, jak i kierowców. Analizowaliśmy różnego rodzaju typy przejść dla pieszych w zróżnicowanych pod względem natężenia ruchu, zagęszczenia ludności, zabudowania i kategorii dróg lokalizacjach >>>

Mapa autostrad koncesyjnych w Polsce

PILAW – Platforma Informacji Liniowej dla autostrad koncesyjnych

System został zaprojektowany z uwzględnieniem specyficznych wymagań autostrady, związanych z utrzymaniem odcinków dróg. Umożliwia prezentowanie danych o uszkodzeniach oraz zgłoszeniach drogowych >>>

Wpływ aktywnych przejść dla pieszych na zachowania kierowców - na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Żeby przeanalizować, w jaki sposób aktywne przejścia dla pieszych wpływają na lokalne warunki ruchu, przeprowadziliśmy 3 sesje pomiarów ruchu: przed wprowadzeniem aktywnych przejść dla pieszych, zaraz po ich instalacji oraz kilka tygodni po >>>

pomiary prędkości chwilowej i natężenia ruchu

Pomiary prędkości i natężenia ruchu w Warszawie

Prowadzono ciągłą rejestrację potoku ruchu w badanym przekroju jednocześnie na wszystkich jezdniach w obu kierunkach rozróżniając przy tym kategorie pojazdów. Dane były zbierane w trybie „pojazd za pojazdem” i na bieżąco wysyłane na nasz serwer, co zapewniło pełną kontrolę nad efektywnością prowadzonego pomiaru i dokładnością zbieranych danych >>>

Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2013–2015

Celem zadania było opracowanie, w oparciu o dane pozyskane ze stacji ciągłych pomiarów ruchu, informacji niezbędnych dla potrzeb planistycznych (w tym związanych z utrzymaniem stanu technicznego dróg), projektowych oraz zarządzania ruchem >>>

Mapa Ryzyka do Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt obejmował opracowanie algorytmu do identyfikacji najbardziej niebezpiecznych odcinków drogowych oraz przygotowanie oprogramowania do tworzenia map odcinków, skrzyżowań lub obszarów z obliczonymi wskaźnikami wypadkowości >>>

Ocena nośności nawierzchni drogowych na drogach województwa śląskiego oraz łódzkiego z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD

Projekt realizowaliśmy we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM) na zlecenie ZDW w Katowicach, ZDW w Łodzi – 2013 r. >>>

Ocena stanu eksploatacyjnego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych będących w administracji ZDM w Warszawie połączona z przeglądem okresowym dróg i fotorejestracją jezdni

W ramach zadań przetargowych firma Heller Consult sp. z o.o. prowadziła kontrolę jakości, przetwarzanie danych pomiarowych oraz identyfikację cech powierzchniowych (uszkodzeń) nawierzchni >>>

analiza brd w Bawarii

Opracowanie internetowego systemu wspierania analiz BRD na sieci autostrad i dróg federalnych w Bawarii

Projekt polegał na zaproponowaniu rozwiązań ułatwiających analizę przyczyn zdarzeń drogowych na sieci autostrad i dróg federalnych w jednym z niemieckich krajów związkowych >>>