Pomiary ruchu drogowego

Wykonywanie pomiarów ruchu drogowego i torowego wynika z różnych potrzeb. Dane te są zwykle niezbędne firmom budowlanym i komercyjnym do celów planistycznych, instytucje naukowe potrzebują ich do realizacji badań, a w przypadku zarządców dróg i samorządów terytorialnych są wymagane ustawowo. W Heller Consult przeprowadzamy szereg różnych pomiarów, opracowujemy metodologię badań skierowaną na konkretne problemy.

Dlaczego warto zlecić nam pomiary?

 • specjalizujemy się w pomiarach prędkości chwilowej,
 • gwarantujemy najwyższą jakość pomiarów dzięki najnowszym technologiom,
 • przesyłamy dane w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastową weryfikację danych online,
 • wyniki pomiarów udostępniamy online, w formie dynamicznych raportów,
 • dysponujemy własnym, w pełni mobilnym i samowystarczalnym sprzętem (jest wyposażony we własne zasilanie elektryczne), który pozwala na szybką, łatwą i bezinwazyjną instalację w miejscu pomiaru.

Czym są raporty dynamiczne?

Raporty dynamiczne przedstawiają dane z pomiarów na platformie internetowej w postaci wykresów, tabel i map, umożliwiając łatwą interpretację wyników. Dzięki naszemu systemowi klienci zyskują zdalny dostęp do danych oraz możliwość wykonywania analiz porównawczych i obliczania wybranych wskaźników.

Dzięki raportom dynamicznym:

 • samodzielnie zdefiniujesz zawartość danego raportu lub grupy raportów dzięki filtrom,
 • wygenerujesz dowolne zestawienia wyników w kilka sekund,
 • porównasz za sobą dane aktualne i historyczne, 
 • będziesz mieć wygodny i nieograniczony dostęp online do wszystkich wyników.

Nasza oferta obejmuje:

 • przeprowadzanie pomiarów natężenia ruchu oraz prędkości chwilowej pojazdów (m.in. natężenie, prędkość chwilowa odcinkowa, tor jazdy, profil prędkości), 
 • przeprowadzanie pomiarów dedykowanych skierowanych na rozwiązanie konkretnego problemu m.in. wyboru inwestycji czy rozwiązania BRD (natężenie ruchu oraz prędkość chwilowa pojazdów, zachowania uczestników ruchu, pomiary przed i po, pomiary przekrojowe),
 • możliwość umowy długoterminowej na pakiet pomiarów, wykonywanych zgodnie z aktualnymi potrzebami zamawiającego we wskazanych lokalizacjach
 • opracowanie wyników pomiarów w dowolnej formie ( z dostępem online na raportach dynamicznych, w formie opisowej, w przygotowanych wizualizacjach na zamówienie) – także wyników danych udostępnionych nam przez klientów),
 • zarządzanie pomiarami (m.in. nadzór nad pomiarami, kontrole terenowe, pomiary kalibracyjne, pomiary na całych sieciach dróg, weryfikacja poprawności i jakości danych, obsługa istniejącej infrastruktury pomiarowej, pomiary sprawdzające, wsparcie zbierania danych) poprzez dedykowane narzędzia i platformy internetowe do zarządzania pomiarami VERA.

Wybrane realizacje z zakresu pomiarów ruchu drogowego:

Chcesz nas o coś zapytać?

Zadzwoń do nas lub napisz e-mail