Analizy ruchu i analizy BRD

W 2019 roku odnotowano w Polsce 77 wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców, co oznacza, że jesteśmy trzecim najniebezpieczniejszym krajem w UE pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skąd biorą się te przygnębiające liczby? Czy wypadków drogowych da się uniknąć? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ na bezpieczeństwo ruchu wpływa wiele czynników — zarówno infrastruktura drogowa, jak i kierowcy. To sprawia, że analiza przyczyn zdarzeń drogowych jest zajęciem skomplikowanym, a planowanie skutecznych metod ich ograniczania – trudnym i czasochłonnym.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z analizami danych o ruchu, w tym również w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasze rozwiązania informatyczne dają możliwość równoczesnego zestawienia i porównywania danych drogowych, zarówno tych posiadanych już przez zarządcę (np. dane ewidencyjne, dane o natężeniu ruchu), jak i tych brakujących, które my pozyskujemy i uzupełniamy. Dzięki nim nasi klienci otrzymują: 

 • gotowe do wykorzystania, konkretne i wiarygodne materiały analityczne, przydatne w procesach decyzyjnych czy przetargach,
 • podstawę do planowania inwestycji ukierunkowanych na poprawę BRD, gwarantując lepsze wykorzystanie środków finansowych,
 • informacje pomocne przy modernizacji sieci dróg i torów kolejowych,
 • prognozy ruchu i zdarzeń drogowych w danym miejscu na podstawie danych historycznych, w oparciu o unikatowy model matematyczny (dot. analizy BRD) — sprawdź naszą aplikację e-Wypadki
 • możliwość zestawienia i porównywania różnych danych drogowych. 

Dlaczego warto zlecić nam analizę ruchu i analizę BRD?

 • kładziemy szczególny nacisk na sprawdzenie wiarygodności danych, przy pomocy wszelkich możliwych źródeł: zespół złożony z analityków, inżynierów i programistów gwarantuje dokładność i wiarygodność danych,
 • opieramy się na dobrych praktykach zebranych z Portugalii, Niemiec, Hiszpanii, gdzie od lat funkcjonują sprawdzone rozwiązania.
 • bazujemy zarówno na istniejących, łatwo dostępnych danych drogowych, jak i dodatkowych źródłach danych, takich jak stan nawierzchni, rejestracja fotograficzna pasów ruchu czy opinie użytkowników dróg,
 • pomiary ruchu niezbędne do przeprowadzenia analiz wykonujemy w terenie, własnym sprzętem.
 • wykorzystujemy istniejące już dane tym samym obniżając koszty analiz. 

Nasi klienci mogą liczyć na kompleksowe usługi związane z analizą ruchu drogowego, także w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak działamy?

 • pozyskujemy niezbędne informacje (w tym przeprowadzamy niezbędne badania),
 • prezentujemy wyniki w postaci map ryzyka i map skupisk zdarzeń drogowych, wykresów
 • wyznaczamy skupiska występowania zdarzeń drogowych, wskazujące miejsca ich koncentracji,
 • tworzymy mapy ryzyka na podstawie algorytmów wypracowanych z Instytutem Transportu Samochodowego,
 • tworzymy profile liniowych do analiz BRD skupiające się na danej drodze lub ulicy,
 • udostępniamy narzędzia informatyczne do analiz przyczyn zdarzeń drogowych,
 • dostarczamy raport zawierający listę miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz sugerowane środki zaradcze.

Wybrane realizacje z zakresu analiz ruchu i analiz BRD:

Nie zastanawiaj się dłużej.

Zadzwoń do nas lub napisz e-mail