Udostępnianie i wizualizacja danych

Wytyczne Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni dla dróg wojewódzkich

Wizualizacja danych

Wiemy, że w praktyce użyteczność wszelkich informacji zależy od sposobu ich przedstawienia, a za najbardziej skuteczne uznaje się graficzne wizualizacje. Dlatego rezultaty naszych prac to nie tylko raporty, ale również statystyki, mapy i bardzo praktyczne profile liniowe. Wszystkie opracowania przygotowujemy w postaci papierowych wydruków oraz dokumentów elektronicznych.

Nieustannie udoskonalamy techniki prezentacji danych. Kładziemy nacisk nie tylko na merytoryczną poprawność opracowania, ale także na czytelną i przyjazną dla użytkownika formę przekazu i wizualizacji.

Udostępnianie danych

Większość popularnych narzędzi informatycznych skupia się na wprowadzaniu i edycji danych, zaniedbując kwestie udostępniania. W efekcie uzyskanie potrzebnych informacji jest czasochłonne i angażuje wiele osób. Tymczasem przy podejmowaniu wszelkich działań liczy się szybki i łatwy dostęp do aktualnych danych.

Z myślą o wygodnym korzystaniu z danych opracowaliśmy uniwersalną platformę internetową OnKo3, oferującą zarządcom dużych, średnich i małych sieci drogowych kompleks usług informacyjnych. Gwarantuje ona łatwy, szybki i niezawodny dostęp do wszystkich istotnych informacji drogowych. Co ważne, zakres i sposób prezentacji danych są dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Dane drogowe z wielu źródeł przedstawione na jednej platformie:

 • sieć dróg (system referencyjny),
 • analiza stanu nawierzchni,
 • analiza ruchu (natężenie),
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego, miejsca i skupiska wypadków,
 • ewidencja elementów wyposażenia pasa drogowego,
 • wideorejestracja pasa drogowego, zdjęcia sekwencyjne,
 • różne dokumenty (np. zarządzanie dokumentacją odwiertów),
 • planowanie zabiegów utrzymaniowych.

Zalety systemu OnKo3:

 • minimalne wymagania sprzętowe – jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu,
 • gwarancja równoczesnego dostępu do aktualnych danych wszystkich użytkowników,
 • niskie koszty wdrożenia,
 • prostota obsługi – wdrożenie do pracy z programem nie wymaga szkolenia,
 • kompatybilność – zgodność ze standardami udostępniania (interoperacyjność).

W celu uzyskania bliższych informacji o możliwości wykorzystania OnKo3 prosimy Państwa o kontakt.