Asset Management

Jaki jest dokładny cel Twoich działań? Nie każdy zarządca czy właściciel drogi stawia sobie to pytanie, natomiast świadomość tego celu jest kluczowym wyznacznikiem decydującym o powodzeniu jego pracy. 

Asset Management (System Zarządzania Aktywami) nie tylko pomaga odpowiedzieć na to pytanie, ale także dojść do wyznaczonego celu. Czym dokładnie jest Asset Management? To metodologia efektywnego zarządzania infrastrukturą drogową, która bierze pod uwagę nie tylko sieć, ale także jednostkę zarządzającą, jej specyfikę, oczekiwania interesariuszy, ograniczenia budżetowe i inne elementy wpływające na daną sieć drogową czy torową. W efekcie Asset Management spina wszystkie obszary naszej działalności, od diagnostyki stanu nawierzchni, przez udostępnianie danych po analizy BRD w jeden spójny program.

ISO 55000 Asset Management System to międzynarodowy standard w zarządzaniu zasobami, rekomendowany przez Światową Organizację Drogową PIARC. Sukces tej metody polega przede wszystkim na łączeniu kompetencji inżynierskich z menedżerskimi, co gwarantuje maksymalizację korzyści w zarządzaniu drogami. Wyznacza normy i dostarcza niezbędne narzędzia zarządcom dróg i osobom decyzyjnym zarówno administracji wyższego szczebla, jak i na poziomie operacyjnym.

Wdrożenie tych norm w organizacji podnosi kompetencje kadry menedżerskiej, dlatego wspieramy polskich zarządców infrastruktury drogowej w implementacji tego systemu w swoich jednostkach. Asset Management to również kolejny krok ku lepszemu zarządzaniu infrastrukturą drogową, poprawie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także ku ochronie środowiska.  

Wdrażając normę ISO 55000 Asset Management, nasi klienci będą mogli:

 • spełnić konkretne wymogi dotyczące danej sieci dróg i torów, 
 • kompleksowo zaplanować i oszacować długoterminowe działania, dostosowane do potrzeb organizacji,
 • stworzyć plan stanowiący solidną kartę przetargową we wszelkich negocjacjach,
 • znacząco poprawić BRD i jakość infrastruktury na dalszą przyszłość,
 • uniezależnić procesy decyzyjne od sytuacji politycznej. 

Co oferujemy naszym klientom?

 • doradztwo i konsulting: realizujemy zarówno małe zamówienia, jak i kompleksowe procesy dedykowane konkretnym organizacjom, mające na celu zarządzanie drogami zgodnie z normą ISO 55000 Asset Management,
 • specjalistyczne wsparcie w sytuacji, gdy w organizacji brakuje kompetencji inżynierskich lub menedżerskich,
 • dedykowanych konsultantów AM, którzy spojrzą na szerszy kontekst zarządzania danymi drogami,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów zewnętrznych.

Akademia INFRAMA

Jednostkom zainteresowanym gruntownym poszerzeniem swoich kompetencji polecamy Akademię INFRAMA. Jej działalność ma na celu edukację oraz kompleksowe doradztwo w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową. Nasi eksperci są zaangażowani w jej działalność. Akademia INFRAMA organizuje certyfikowane szkolenia i warsztaty skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników infrastruktury drogowej, min z zakresu:

 • Asset Management,
 • BIM (Building Information Modeling),
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • KPI (Kluczowe wskaźniki wydajności),
 • Metody diagnostyki stanu nawierzchni,
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Akademia INFRAMA zarządzanie infrastrukturą drogową

Chcesz nas o coś zapytać?

Zadzwoń do nas lub napisz e-mail