Nasza misja

Poprawa zdrowia, bezpieczeństwa i jakości życia

Jakość dróg wpływa nie tylko na komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników. Drogi są jak krwioobieg — transportują niezbędne towary, mając bezpośredni wpływ na przemysł, gospodarkę i stabilizację w kraju. Dążymy do utrzymania sprawnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej dla wszystkich.

Doradztwo na linii zarządca – wykonawca

Dostarczamy zarządcom rzetelne i wiarygodne argumenty w rozmowach z wykonawcami czy negocjacjach finansowych. Oferujemy pomoc w realizacji założonych celów oraz dokonywaniu trafnych wyborów remontowych czy inwestycyjnych.

Dbałość o środowisko

Dążymy do zminimalizowania negatywnego wpływu transportu na środowisko wspierając lepsze zarządzanie w tym sektorze.  Rozumiemy, że dobro społeczne i bezpieczeństwo idą w parze z ochroną klimatu i troską o środowisko naturalne.

O nas

Jesteśmy firmą doradczo-technologiczną. Wspieramy zarządców infrastruktury drogowej i torowej w sprawniejszym zarządzaniu zasobami.  Oferujemy im szereg usług i narzędzi, które ułatwiają rozwiązywanie codziennych problemów oraz realizację zadań i długoterminowych celów. Wspieramy ich w obowiązkach, dążąc do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu użytkowania dróg. Uczestniczymy w tworzeniu wytrzymałej i użytecznej infrastruktury komunikacyjnej, która będzie służyć całemu społeczeństwu przez wiele dekad.

Zarządcy dróg decydują o rozwoju infrastruktury drogowej — często pod presją czasu, interesariuszy i użytkowników. Muszą także stawić czoła kurczącym się budżetom czy niestabilnym warunkom środowiskowym. Aby podejmować właściwe i świadome decyzje, niezbędny jest im wygodny dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji drogowych. Dzięki naszym narzędziom, klienci nie tylko mają dane pod ręką, ale otrzymują gotowe rozwiązania swoich problemów.

Wspieramy zarówno administracje drogowe wszystkich szczebli, jak i prywatnych właścicieli w krótko, średnio i długoterminowym planowaniu rozwoju dróg. Wykonujemy diagnostykę stanu nawierzchni, tworzymy programy utrzymaniowe i przeprowadzamy analizy ruchu drogowego. Nasze kompetencje bazują na wieloletnim doświadczeniu w branży drogowej, połączonym z gruntowną wiedzą inżynierów, analityków i programistów, którzy tworzą nasz zespół. Pozwala nam to wdrażać innowacyjne rozwiązania i projekty inżynierskie w oparciu o AI i techniki analiz big data.

Ponadto prowadzimy działalność doradczą w zakresie szeroko pojętego zarządzania infrastrukturą drogową na podstawie norm ISO 55000 Asset Management, rekomendowanych przez Światową Organizację Drogową PIARC. Współpracę z klientami opieramy na partnerstwie i zrozumieniu specyfiki pracy polskiego rynku i administracji publicznej, popartej wieloletnim doświadczeniem.

Pod nazwą Heller Consult funkcjonujemy od 2009 r., jednak działalność naszej firmy rozpoczęła się w 1991 r. z inicjatywy doktora Sławomira Hellera. Jego zaangażowanie w poprawę jakości dróg zainspirowało nas do dalszego rozwoju firmy. Nieustannie kształcimy się w obszarach niezbędnych do podnoszenia standardu dróg, bezpieczeństwa i komfortu ich użytkowania.

Razem z niemiecką firmą HELLER Ingenieurgesellschaft tworzymy Heller GROUP. Obecnie zajmujemy wiodącą pozycję na rynku analiz i oceny stanu dróg. Wykonujemy ocenę stanu nawierzchni na autostradach i drogach federalnych w Niemczech, gdzie do tej pory oceniliśmy ponad 700 tysięcy kilometrów. Opracowane przez nas metody przetwarzania, wizualizacji i udostępniania danych drogowych stały się standardem w Niemczech. Współpracujemy także z administracjami drogowymi innych krajów europejskich i afrykańskich, instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorstwami, poznając najlepsze praktyki z różnych regionów świata.