Anonimizacja zdjęć

Czy wiesz, że anonimizacja zdjęć wykonywanych w trakcie pomiarów ruchu oraz analiz ruchu i BRD jest wymagana przez Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679)? Przepisy nakładają na zarządców dróg obowiązek zamazywania twarzy oraz tablic rejestracyjnych, będących danymi osobowymi. Zgodnie z przepisami RODO osoba, która uzna, że jej dane osobowe zostały wykorzystane niezgodnie z jej wolą, może wystąpić do administratora tych danych o odszkodowanie lub zwrócić się bezpośrednio do sądu oraz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dbając o interesy naszych klientów i ich prawne bezpieczeństwo, zapewniamy anonimizację zdjęć i materiałów wideo w ramach diagnostyki stanu nawierzchni i pomiarów ruchu drogowego. Kompleksowość naszych działań to podstawa — zależy nam na maksymalnym odciążeniu zarządców z pobocznych obowiązków, aby mogli skupić się na swoich celach i priorytetach działań. Możemy także dokonać anonimizacji zdjęć zewnętrznych na potrzeby danego projektu. Nasza usługa:

  • jest szybka i w pełni zautomatyzowana, 
  • jest zgodna z aktualnymi wymogami RODO,
  • jest bezpieczna: szyfruje dane i przetwarza ja na dedykowanym serwerze,
  • dostosowuje się do potrzeb klienta.

Zanonimizowaliśmy już ponad 50 000 000 zdjęć oraz kilkadziesiąt godzin nagrań wideo!

Więcej informacji na portalu Anonymazing.

Wybrane realizacje wykorzystujące anonimizację zdjęć:

Porozmawiaj z naszym ekspertem.

Zadzwoń do nas lub napisz e-mail