Mapy dynamiczne

Mapy dynamiczne to sposób na prezentowanie dużej ilości danych łączący wymiar geograficzny i czasowy. Dane prezentowane w ten sposób są łatwe w interpretacji i pozwalają na szybką analizę zarówno pojedynczych punktów pomiarowych jak i na wnikliwą analizę całej sieci drogowej. Przejrzyste animacje wspomagają prace planistyczne, projektowe i inżynierskie wszystkich podmiotów korzystających ze wskaźników ruchu.

Mapy dynamiczne wykorzystujemy do prezentacji danych z pomiarów ruchu w tym do automatycznej wizualizacji najpopularniejszych wskaźników ruchowych m.in. dla naszego klienta Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas realizacji projektu Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu 2018 – 2020 , więcej o projekcie >>>