Programy utrzymaniowe

Mapa odcinków utrzymaniowych

Czy planowanie prac remontowych sprawia Ci trudność ze względu na ograniczony dostęp do danych drogowych i limity budżetowe? Pomagamy rozwiązać ten problem poprzez programy utrzymaniowe —kompleksowe, średnio- i długoterminowe plany działania, dostosowane do kontekstu i celów Twojego zarządu. Nasze programy nastawione są na poprawę jakości wszystkich elementów infrastruktury, które się starzeją.

Dzięki programom utrzymaniowym możesz dowiedzieć się:

 • Które odcinki dróg, chodników lub ścieżek rowerowych powinny zostać poddane remontom i w jakiej kolejności?
 • Jakie zabiegi należy zastosować, aby uzyskać maksymalne korzyści?
 • Od których odcinków dróg należy rozpocząć remonty w obliczu ograniczeń budżetowych?
 • Ile środków finansowych trzeba przeznaczyć, aby w ciągu X lat uzyskać pożądany stan dróg?
 • Które remonty można odsunąć w czasie? 
 • Jak będzie wyglądać sieć za 5, 10 i 20 lat, przy różnych wariantach budżetowych?

Jakie korzyści przynoszą programy utrzymaniowe?

 • umożliwią podejmowanie świadomych decyzji remontowych opartych na wiarygodnych danych,
 • optymalizują budżet i są podstawą do sporządzania planu rozwoju sieci dróg,
 • pomagają w wykonywaniu zadań stawianych przed zarządcami i właścicielami,
 • są twardym argumentem w rozmowach z decydentami,
 • są zintegrowane z systemami udostępniania danych dostarczając istotnych informacji innym oddziałom w zarządzie,
 • są podstawą w ubieganiu się o środki finansowe czy przygotowywanie materiałów przetargowych,
 • umożliwiają różne i estetyczne formy prezentacji wyników (mapy, tabele, wykresy),
 • umożliwiają rozpatrywanie różnych scenariuszy (np. pozwalają zrozumieć skutki przeprowadzenia powierzchownych remontów na dużym obszarze względem gruntownego remontu na małym obszarze, etc.),
 • są wykorzystywane w komunikacji z mediami i opinia społeczną,
 • mogą zawierać sugerowane zabiegi i szacunkowe koszty na danych odcinkach dróg.

Nasz oferta:

Na podstawie wyników diagnostycznych i wyselekcjonowanych danych (np. natężenie ruchu, rola drogi w transporcie) tworzymy program utrzymaniowy oparty o zasady Asset Management.  Otrzymujesz od nas listę odcinków uporządkowaną pod względem pilności zorientowaną na uzgodnione wcześniej cele. Masz zdalny dostęp do programu utrzymaniowego poprzez system udostępniania danych drogowych onlineOnKo3.

Wybrane programy utrzymaniowe wdrożone przez Heller Consult i ich rezultaty:

Nie zastanawiaj się dłużej.

Zadzwoń do nas lub napisz e-mail