Nasze usługi

Realizujemy projekty z zakresu diagnostyki stanu nawierzchni, planowania strategii utrzymaniowych oraz pomiarów i analiz ruchu drogowego, zarówno w Polsce jak i w Europie. Dostarczamy również oprogramowanie i aplikacje wspierające zarządców w procesach decyzyjnych.