Sympozjum w Brukseli

20. maja 2015
W dniu 23. kwietnia 2015 uczestniczyliśmy jako prelegenci w międzynarodowym sympozjum dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego w Brukseli. Wyniki naszych prac zostały docenione i opublikowane przez Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego (BRSI).