Wspieramy rozwój sieci dróg dla rowerów w województwie warmińsko-mazurskim.

Jeszcze nie tak dawno rower był wykorzystywany głównie w celach rekreacyjnych i sportowych, jednak dziś stał się wygodnym, tanim, ekologicznym i zdrowym sposobem na dojazd do pracy czy szkoły. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie obserwujemy wzrost znaczenia transportu rowerowego.  Dlatego Urząd Marszałkowski i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie postawili na kompleksową budowę dróg dla rowerów (DDR).

Samorządy lokalne na terenie Warmii i Mazur realizowały prace związane z rozbudową dróg dla rowerów od lat. W efekcie powstały liczne odcinki, z których rowerzyści bardzo chętnie korzystają, jednak zauważona została potrzeba koordynacji tych działań, m.in. po to, aby zadbać o połączenia również pomiędzy gminami i powiatami. To właśnie ciągłość infrastruktury rowerowej, która jest dobrze utrzymana i przez to bezpieczna, decyduje o tym, że użytkownicy wybierają rower zamiast samochodu czy autobusu.  

Mapa dróg dla rowerów

Zostaliśmy zaproszeni do współpracy przy projekcie jako ekspert w zakresie zarządzania drogami. Musieliśmy zacząć od zgromadzenia informacji o aktualnym przebiegu dróg dla rowerów. Nie istniała jedna, kompletna baza, która zwierałaby aktualne informacje o drogach, ścieżkach i trasach rowerowych, więc musieliśmy ją stworzyć praktycznie od zera. W pierwszym kroku, na podstawie dostarczonych nam przez ZDW w Olsztynie danych, stworzyliśmy profesjonalny system referencyjny DDR w całym województwie. Następnie kontaktowaliśmy się ze 150 instytucjami, gminami i powiatami w tym regionie w celu jego weryfikacji. Przeprowadziliśmy ankiety, rozmawialiśmy oraz wysyłaliśmy maile mając na celu wyeliminowanie wszelkich błędów oraz uzupełnienie braków stworzonego przez nas systemu referencyjnego dla dróg w województwie. Czy wszystkie drogi planowane są zaznaczone na mapie? Czy rzeczywiście droga przebiega po tej stronie jezdni? Czy zmieniły się zamierzenia zarządców w zakresie dróg planowanych? Na te i wiele innych pytań szukaliśmy odpowiedzi, które udało nam się znaleźć dzięki pełnemu zaangażowaniu przedstawicieli lokalnych władz i instytucji zarządzających infrastrukturą drogową.

Zdalny dostęp do wszystkich danych

Realizując ten projekt wykorzystaliśmy nasz system OnKo3 do udostępniania danych drogowych (więcej informacji o systemie znajdziesz tu >>>) , który w przyszłości będzie mógł zostać połączony z projektem dla dróg kołowych, po to, aby zarządca posiadał wszystkie informacje w jednym centralnym systemie. Chętne instytucje otrzymały dostęp do systemu, który będzie wspomagał je w codziennych zadaniach umożliwiając także samodzielną aktualizację danych. 

Ciągłość sieci rowerowej w regionie

Intuicyjny system OnKo3 pozwolił w niecałe 30 dni na zweryfikowanie przebiegu i statusu kilku tysięcy kilometrów dróg dla rowerów w regionie. Aktualna mapa jest już dostępna online na stronie ZDW w Olsztynie. Jednak to dopiero wstęp do wdrożenia pełnego systemu zarządzania w duchu Asset Management. Kolejnym krokiem będzie nie tylko uzupełnienie danych o drogach,  o ich standardzie technicznym i wyposażeniu, ale także dbałość o aktualizację tych danych. To właśnie cyfrowe, kompletne i aktualne dane dają szanse na efektywne i mądre zarządzanie całą siecią, aby drogi rowerowe były bezpieczne i komfortowe w użytkowaniu a nowe powstawały właśnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne.