Twoja sieć drogowa w wersji cyfrowej

W erze cyfrowej nie sposób jest łatwo, szybko i efektywnie zarządzać drogami na podstawie papierowych map, raportów i dokumentacji. OnKo3 zostało stworzone, aby umożliwić zarządcom wgląd do wszelkich danych drogowych dotyczących ich sieci z jednego urządzenia — także tych pozyskanych w trakcie diagnostyki stanu nawierzchni dróg czy pomiarów ruchu. Jest nieodzownym wsparciem we wdrażaniu programów utrzymaniowych oraz kompleksowych planów Asset Management.  

Jak działa OnKo3?

Dane drogowe muszą być odpowiednio rejestrowane i zdigitalizowane, aby można było je skutecznie przetworzyć w rzetelne informacje wspierające codzienną pracę zarządcy. Dlatego samo posiadanie danych nie wystarczy do świadomego zarządzania drogami. Aby je efektywnie wykorzystać, trzeba umiejętnie je przetwarzać, porównywać i interpretować. Onko3 ujednolica, weryfikuje, a następnie synchronicznie przedstawia informacje na mapach, profilach liniowych, wykresach oraz zdjęciach.

1_analizowanie_danych_pod_katem_BRD
2_dostarczanie_danych_do_analiz_drogowych
3_ewidencja_wyposazenia_pasa_drogowego
4_planowanie_i_kontrola_utrzymania_drog
5_przegladanie_stanu_nawierzchni1
6_szczegolowe_warstwy_tematyczne
7_szybkie_aktualizowanie_informacji
8_wyswietlanie_zsynchronizowanych_danych
previous arrow
next arrow

Desktopowa aplikacja OnKo3 umożliwia:

  • łatwy dostęp do aktualnych i kompletnych informacji na poziomie całej organizacji,
  • przetwarzanie danych z różnych źródeł, w różnych formatach, a także ich uzupełnianie i weryfikację,
  • grupowanie, selekcjonowanie i wybieranie tych informacji, które są potrzebne w danej sytuacji dzięki setkom różnych filtrów,
  • wyświetlanie wybranych danych w postaci edytowalnych widoków, takich jak: mapy, profile liniowe, tabele, zdjęcia,
  • szybszą i sprawniejszą pracę zarządcy dzięki błyskawicznym analizom, 
  • lepszą współpracę wewnątrz organizacji, skupioną na realizacji konkretnych celów,
  • porównywanie danych z różnych okresów,
  • archiwizację danych w formie cyfrowej,
  • sprawniejszą komunikację między pracownikami i interesariuszami,
  • wizualizację danych na sieci referencyjnej.

Platforma EVE

Narzędzie Onko3 jest oparte na platformie EVE, skonstruowanej przez Grupę Heller. Umożliwia ona rozbudowę i integrację z innymi systemami. Platforma EVE jest niezwykle elastyczna — można ją z łatwością dopasować do konkretnych potrzeb każdego zarządcy zarówno dróg gminnych, powiatowych, jak i wojewódzkich, oraz właścicieli sieci dróg prywatnych. 

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, zadzwoń do nas lub napisz e-mail.

Chętnie z Tobą porozmawiamy!