Jakość

W październiku 2012 roku firma Heller Consult wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008. W kwietniu 2013 potwierdzono to certyfikatem.