Publikacje eksperckie

Redakcja Magazynu AUTOSTRADY – miesięcznika poświęconego projektowaniu, budowie, utrzymaniu i zarządzaniu drogami, autostradami i mostami, a także technologiom, materiałom i urządzeniom stosowanym w nowoczesnym drogownictwie – zaprosiła nas do udziału w inicjatywie mającej na celu popularyzację w Polsce nowoczesnych metod diagnostyki nawierzchni drogowych.

Rezultatem współpracy jest seria publikacji, których motyw przewodni stanowi nowoczesne zarządzanie infrastrukturą drogową. Celem, jaki postawili sobie redakcja i autorzy, jest nie tylko przegląd i opis technik, lecz przede wszystkim ocena, na ile są one praktykowane w Polsce, zaś w przypadku braku ich zastosowania, ocena możliwości adaptacji rozwiązań zagranicznych. W artykułach poruszane są aspekty techniczne, organizacyjne i prawne. W kolejnych artykułach cyklu przedstawiane są konkretne rozwiązania oraz dyskutowane możliwości i ograniczenia ich implementacji na gruncie krajowym.

Nośność nawierzchni - pomiary i ocena, skan z artykułu w magazynie Autostrady

Dotychczas w Magazynie AUTOSTRADY ukazały się następujące artykuły:

2020

BIM (Building Information Modeling) na usługach zarządcy infrastruktury drogowej – cz. II.
Autor: dr Sławomir Heller
Wydanie [Nr 4/2020]

BIM (Building Information Modeling) na usługach zarządcy infrastruktury drogowej – cz. I.
Autor: dr Sławomir Heller
Wydanie [Nr 3/2020]

2019

Zarządzanie ryzykiem w Road Asset Management, cz. II.
Autorzy: dr Sławomir Heller, dr Agata Ciołkosz-Styk
Wydanie [Nr 10/2019]

Zarządzanie ryzykiem w Road Asset Management zgodnie z normą ISO 31000, cz. I.
Autorzy: dr Sławomir Heller, dr Agata Ciołkosz-Styk
Wydanie [Nr 8-9/2019]

Warsztaty WDSN
Autor: dr Agata Ciołkosz-Styk
Wydanie [Nr 8-9/2019]

Edukacja potrzebuje stabilnych fundamentów
Wywiad ze Sławomirem Hellerem, delegatem Niemiec w Komisji technicznej PIARC Asset Management
Wydanie [Nr 6-7/2019]

2018

Nowatorskie rozwiązania w wykorzystaniu wyników oceny stanu technicznego nawierzchni
Autorzy: Tomasz Wojsz, Tomasz Mechowski
Wydanie [Nr 7/2018]

2017

Kluczowe wskaźniki efektywności jako \”paliwo\” Asset Management
Autor: dr Sławomir Heller
Wydanie [Nr 8-9/2017]

W Drodze do Asset Management
Autor: dr Sławomir Heller
Wydanie [Nr 7/2017]

2016

System informacji drogowej w zarządzaniu infrastrukturą dróg samorządowych Doświadczenia województwa warmińsko-mazurskiego
Autorzy: dr Sławomir Heller, Waldemar Królikowski
Wydanie [Nr 11-12/2016]

Co „siedzi w drodze? Wykorzystanie danych technologicznych i materiałowych w praktyce zarządzania drogami
Autor: Tomasz Wojsz
Wydanie [Nr 10/2016]

Wkład Światowej Organizacji Drogownictwa (PIARC) w rozwój Road Asset Management
Autor: dr Sławomir Heller
Wydanie [Nr 10/2016]

Standaryzacja w procesie zarządzania drogami
Autorzy: Tomasz Wojsz, Marek Skakuj
Wydanie [Nr 4/2016]

2015

Skoordynowane systemy utrzymania dróg
Autor: dr Karol Opara
Wydanie [Nr 3/2015]

2014

Wizualizacja na usługach zarządzania infrastrukturą drogową
Autor: Tomasz Wojsz
Wydanie [Nr 5/2014]

Nośność nawierzchni – pomiary i ocena
Autor: Paulina Szymańska (obecnie Brzezińska)
Wydanie [Nr 4/2014]

2013

Parametry stanu nawierzchni drogowej – pomiary i ocena
Autorzy: dr Karol Opara, Paweł Jarzębski
Wydanie [Nr 12/2013]

Cechy powierzchniowe nawierzchni – diagnostyka i zastosowanie
Autor: Wojciech Gajewski
Wydanie [Nr 11/2013]

Nowoczesne metody diagnostyki stanu, czyli profilaktyka w drogownictwie
Autor: Wojciech Gajewski
Wydanie [Nr 10/2013]

Zarządzanie infrastrukturą drogową – wyzwania i szanse
Autor: dr Sławomir Heller
Wydanie [Nr 8–9/2013]

Skoordynowane systemy utrzymania dróg na poziomie operacyjnym
Autor: dr Sławomir Heller
Wydanie [Nr 6/2013]

Systemy zarządzania stanem nawierzchni drogowej (PMS)
Autor: dr Sławomir Heller
Wydanie [Nr 4/2013]

Pozostałe publikacje

2016

Factors affecting raveling of motorway pavements — A field experiment with new additives to the deicing brine dr Karol Opara, Marek Skakuj, Markus Stöckner
Construction and Building Materials, vol. 113, p. 174187, June 2016.

2013

Integration of climate and infrastructure data to reduce traffic congestion
Wojciech Gajewski, Marek Skakuj
THE ISSUE-NEREUS publication, Space and ICT Applications supporting Smart, Green, Integrated Transport and Urban Mobility, October 2013.

2012

Ile warte są drogi? dr Karol Opara, Zbigniew Tabor
Drogi Samorządowe, nr 1–2/2012.

Opracowanie podstawowych modułów systemu utrzymania nawierzchni dróg samorządowych – dr Sławomir Heller i in.
Raport techniczny IBDiM, 2012.

Systemy zarządzania stanem nawierzchni drogowej (PMS) – dr Sławomir Heller
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska.
Zeszyt 59, str. 81–88, 2012.

Elementary data format – a way to high quality of road condition measurement data: application results – Wojciech Gajewski
Proceeding of 4th EPAM (European Pavement and Asset Management) conference,
Gustafson K. (eds), ISBN 978-91-637-1432-0, Malmö, Szwecja, 5–7 września 2012.

Road asset evaluation models – dr Karol Opara
Proceeding of 4th EPAM (European Pavement and Asset Management) conference,
Gustafson K. (eds), ISBN 978-91-637-1432-0, Malmö, Szwecja, 5–7 września 2012.

2011

Future developments in maintenance management and the monitoring and evaluation
of pavement condition
– dr Sławomir Heller
In Maintenance management for Bavarian roads, Journal of the Bavarian Building Authority, “bauintern”, August 2011.

2010

Wykorzystanie badań diagnostycznych stanu nawierzchni do rozpoznawania miejsc niebezpiecznych dla użytkowników drogi
– dr Sławomir Heller, Tomasz Mechowski, Przemysław Harasim,
Drogi i Mosty, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, nr 1/2010.