Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2018-2020

Mapa stacji ciągłych pomiarów ruchu
Mapa dynamiczna

Jest to projekt realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zasięgu ogólnokrajowym, polegający na przetwarzaniu i analizie danych ze stacji pomiarowych, które nieprzerwanie zbierają dane o natężeniu ruchu. Dzięki tym informacjom można określić czasowe wahania ruchu oraz szacować jego rozmiary w kolejnych latach w celu lepszego zarządzania siecią drogową.

Na podstawie danych ze stacji tworzymy i udostępniamy różnego rodzaju podsumowania i analizy porównawcze, wyliczając istotne wskaźniki takie jak np. SDRR (Średni Dobowy Ruch Roczny), które muszą być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji w planowaniu infrastruktury drogowej.

Ciągłe pomiary ruchu są realizowane w Polsce od lat 70-tych XX w., a my bierzemy w nich czynny udział od 5 lat. Opracowane przez nas metody i narzędzia pozwalają nam na dostarczanie rozwiązań coraz bardziej elastycznych, które w szybki i prosty sposób dostarczają informacji niezbędnych do zarządzania siecią dróg i planowania jej rozwoju.

W trakcie projektu realizujemy następujące zadania:

  • opracowanie metodologii weryfikacji i szacowania danych,
  • opracowanie sposobu zbierania informacji o zdarzeniach drogowych,
  • miesięczna analiza danych z SCPR,
  • roczne analizy prędkości i warunków ruchu,
  • roczne analizy napełnień pojazdów,
  • opracowanie platformy do przekazywania danych WANDOR (wyniki analiz danych o ruchu drogowym).
  • udostępnienie przetworzonych danych.

Przykładowe raporty i wizualizacje

Analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu
Analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu
Analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu

Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach projektu, skontaktuj się z nami.