Międzynarodowa multikonferencja infraMOST 2021

Międzynarodowa multikonferencja infraMOST 2021
Międzynarodowa multikonferencja infraMOST 2021

18 maja braliśmy udział w konferencji online poświęconej inżynierii mostowej i infrastrukturze transportowej infraMOST2021. To cykliczne wydarzenie, które co dwa lata zrzesza setki uczestników zainteresowanych najnowszymi technologiami w projektowaniu, budowie, utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą liniową.

W tym roku chcieliśmy zwrócić uwagę słuchaczom na problem skutecznego wykorzystania danych drogowych w procesach decyzyjnych zarządców i właścicieli dróg. Z naszych obserwacji wynika, że pomimo gromadzenia i przetwarzania coraz większych ilości danych efektywność zarządzania nie rośnie, tak jak powinna, a digitalizacja w sektorze drogowym wciąż nie ma przełożenia na postęp w praktyce eksploatacyjnej. Aby tak się stało, należy spełnić szereg warunków po to, by Big Data przełożyła się na Big Progress.

Sławomir Heller podczas sesji plenarnej
Sławomir Heller podczas sesji plenarnej

Informacja jako nieoceniony zasób w zarządzaniu drogami

W porannej sesji plenarnej wystąpił dr Sławomir Heller, wygłaszając wykład pt.: ”Informacja jako niedoceniony zasób w zarządzaniu drogami”. Scharakteryzował on cechy Big Data i omówił elementy piramidy wiedzy w kontekście Asset Management. Podkreślił, że informacja może posiadać realną wartość tylko wtedy, gdy posiadała już potencjalną wartość w poprzedniej fazie cyklu życia, jeszcze jako dane. “Bez wartości potencjalnej nie będzie wartości realnej” – wskazywał dr Heller.

Doświadczenia grupy Heller na warsztatach Akademii INFRAMA

Jan Zieliński i Tomasz Wojsz podczas warsztatu „Od Informacji do decyzji
Jan Zieliński i Tomasz Wojsz podczas warsztatu „Od Informacji do decyzji

W popołudniowej sesji warsztatowej reprezentanci Grupy Heller oraz gość Akademii INFRAMA Dyrektor Tomasz Raczkowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaprezentowali studia przypadków tytułowego procesu „Od Informacji do decyzji”. Pojawiły się różne przykłady zarówno z małej gminy w centralnej Polsce, z województwa warmińsko-mazurskiego, jak i z powiatu w Niemczech, a także tramwajowy przykład z Warszawy. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak konkretne problemy zarządcze, zarówno te na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym zostały rozwiązane za pomocą właściwego wykorzystania danych.  

Kluczowe elementy w nadawaniu rzeczywistej wartości informacjom

Brak informacji jest główną przyczyną niewiedzy, co skutecznie uniemożliwia świadome zarządzanie i prowadzi do nietrafionych inwestycji. W podsumowaniu warsztatów zwróciliśmy uwagę, że decydującą rolę w nadawaniu rzeczywistej wartości informacji mają trzy elementy:

  • zbieranie właściwych danych,
  • właściwa agregacja parametrów i wskaźników dopasowanych do indywidualnych celów i potrzeb organizacji,
  • skuteczne metody udostępniania tych informacji dla szerokiego zastosowania w realizowanych na co dzień zadaniach.