Prognozowanie BRD w Olsztynie

Pierwszym etapem w świadomym zarządzaniu bezpieczeństwem sieci drogowej jest identyfikacja odcinków najbardziej niebezpiecznych. Z tą wiedzą zarządca drogi może wybierać najefektywniejsze działania i monitorować ich wprowadzanie. Heller Consult oferuje jednak coś więcej: prognozowanie przyszłej sytuacji na drogach, która daje możliwość skutecznie zapobiegać zdarzeniom na drogach.

Safety performance factor

KLIENT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zarządza siecią dróg o długości 1881 km. Realizuje swoje działania w oparciu o przyjętą strategię rozwoju. Zgodnie z priorytetami w niej określonymi realizuje szereg działań m.in. w obszarze nowoczesnego zarządzania drogami czy bezpieczeństwa.

ZADANIE

ZDW Olsztyn potrzebowało zdefiniować wskaźniki, które umożliwiłyby predykcje wypadków i tym samym wprowadzenie rozwiązań poprawy bezpieczeństwa jeszcze przed wystąpieniem zdarzeń drogowych. Gdy zgłosili się do nas, nie posiadali żadnych tego typu rozwiązań, a dotychczasowe działania dotyczyły miejsc, w których wypadki już wystąpiły.

ROZWIĄZANIE

W 2020 roku wyznaczyliśmy odcinki potencjalnie niebezpieczne na drogach województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem funkcji predykcji stopnia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bazuje ona na modelu opracowanym na Uniwersytecie Virginia Tech. 

Funkcję tę musieliśmy dostosować do warunków panujących na badanej sieci. W naszej analizie uwzględniliśmy nie tylko informacje o zdarzeniach, ale również charakterystykę sieci – w tym informacje o drzewach (na podstawie danych dostarczonych od klienta wyznaczyliśmy drzewa w skrajni oraz aleje drzew), o obszarach zabudowanych i niezabudowanych, i o skrzyżowaniach. Ponadto wzięliśmy pod uwagę dane o zabiegach utrzymaniowych, remontach i przebudowach odcinków w celu prawidłowej interpretacji wyników oraz właściwej kalibracji modelu.

Wynikiem naszej analizy jest funkcja stopnia bezpieczeństwa ruchu drogowego SPF (z ang. Safety Performance Function), która określa stopień bezpieczeństwa na danym odcinku drogi.

Safety performance factor

REZULTATY

Zarząd dróg otrzymał od nas analizę BRD, która zawierała:

  • rekomendacje dla odcinków o największym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • raport podsumowujący działania, z podziałem sieci na odcinki niebezpieczne,
  • mapy tematyczne zawierające odcinki niebezpieczne wraz z określonymi wartościami współczynników i zdarzeniami drogowymi.

Dzięki temu mógł skuteczne zapobiec zdarzeniom drogowym i potencjalnie tragicznych w skutkach wypadkom. 

Cały proces jest nadal rozwijany, z odcinków potencjalnie niebezpiecznych wyznaczamy zagregowane obszary, dla których będą prowadzone audyty. Pracujemy nad modelem, w którym dodatkowo uwzględniamy pomiary prędkości, dzieląc drogi na rodzaje w zależności od ich lokalizacji: odcinki szlakowe, obszary zabudowane, obszary o charakterystyce tkanki miejskiej.

Dowiedz się więcej na temat projektu – skontaktuj się z nami.