Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest priorytetowym zadaniem zarządców dróg. Aby wiedzieć jakie inwestycje i działania należy wdrożyć potrzebna jest szczegółowa informacja o sytuacji na sieci w celu zidentyfikowania konkretnych problemów. Przyczyny wypadków najczęściej wynikają z winy kierowców, jednak czasem są one spowodowane złym stanem nawierzchni czy elementami, nad którymi zarządca ma realną kontrolę.  Warto również wiedzieć jak zmienia się liczba i rodzaj wypadków na przestrzeni lat, aby mieć świadomość, które zastosowane działania BRD przyniosły oczekiwane rezultaty. Jedynie analiza konkretnych danych liczbowych o zdarzeniach drogowych może nieść za sobą znalezienie poprawnej odpowiedzi na zadane pytania.

Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego

W tym celu przygotowujemy na zamówienie zarządców raport BRD, który jest analizą zdarzeń drogowych występujących w danym regionie. Nasze wyniki prezentujemy na dedykowanej platformie internetowej po to, aby każdy uprawniony użytkownik miał możliwość wyselekcjonowania potrzebnych informacji w dowolnym czasie i miejscu.

Elementy raportu BRD dla ZDW Gdańsk

W 2019 roku opracowywaliśmy raport BRD dla ZDW w Gdańsku, na podstawie uprzednio przez nas danych zweryfikowanych zdarzeń drogowych. Wynikiem naszej pracy było wykonanie szczegółowych analiz, które obejmowały m. in.:

  • przedstawienie tendencji kształtowania się głównych wskaźników ryzyka w ruchu drogowym od 1999 roku,
  • szczegółowy wykaz miejsc niebezpiecznych,
  • analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci pomorskich dróg wojewódzkich w świetle programu Gambit Pomorski.

Ponadto przygotowywaliśmy również mapy ryzyka oraz przeprowadzaliśmy wizję lokalną wraz z dokumentacją fotograficzną w niebezpiecznych lokalizacjach.

Wizualizacja i dostęp do wyników

Wyniki prac zostały opublikowane zarówno w postaci raportu opisowego, jak i na platformie internetowej, gdzie użytkownicy mogli:

  • wyświetlać lokalizacje zdarzeń wraz z ich atrybutami i możliwością filtrowania po typie zdarzenia oraz identyfikatorze SEWiK,
  • wyświetlać lokalizacje odcinków niebezpiecznych wraz z ich atrybutami i odnośnikiem (linkiem) do materiału wideo z wizji lokalnej,
  • wyświetlać klasyfikacje ciągów dróg, gmin i powiatów wg stanu bezpieczeństwa z możliwością filtrowania wyświetlanej treści.

Dowiedz się więcej na temat projektu – skontaktuj się z nami.