Warsztaty: Diagnostyka stanu nawierzchni

W dniach 2-3 kwietnia 2019 roku w Zegrzu k. Warszawy spotkali się przedstawiciele 15 zarządów dróg wojewódzkich oraz Ministerstwa Infrastruktury, które reprezentowali Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych Jarosław Waszkiewicz, Zastępca dyrektora Beata Leszczyńska, oraz Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych Grzegorz Kuczaj. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Grupę HELLER w składzie: Marek Skakuj z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH., Prezes Zarządu Heller Consult Tomasz Wojsz, Członek Zarządu Jan Zieliński, ekspert INFRAMA dr Agata Ciołkosz-Styk, Kierownik Oddziału w Białej Podlaskiej Wojciech Smęt oraz Inżynier Projektów Klaudia Puchała.

Prelegenci : Grzegorz Kuczaj, Marcin Kozłowski, Zbigniew Tabor i Waldemar Królikowski (źródło: Magazyn Autostrady)

WDSN w prognozowaniu stanu nawierzchni

Dyrektor ZDW w Olsztynie Waldemar Królikowski podkreślił znaczenie wyjątkowej współpracy 6 województw, zaangażowanych w opracowanie wytycznych WDSN – Zarządów Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Koszalinie, Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu i Bydgoszczy. Powstałe opracowanie wypełniło istniejącą do tej pory lukę w postaci braku standardów diagnostyki, które uwzględniałyby uwarunkowania dróg wojewódzkich, co znacząco utrudniało racjonalne planowanie utrzymania dróg. Istniejące opracowania dla dróg krajowych, z których dotychczas korzystały zarządy dróg wojewódzkich, nie są dopasowane do ich potrzeb i uniemożliwiają analizy porównawcze, współpracę zarządów i wymianę doświadczeń. Realna potrzeba zarządców skłoniła ich do realizacji tego przełomowego projektu, jakim jest WDSN.

WDSN wyposaża każdego zarządcę w kompleksowy standard wspierający planowanie diagnostyki, przygotowanie dokumentów przetargowych, kontrolę jakości pomiarów i wyników. Wytyczne opisują szczegółowo proces zbierania danych diagnostycznych oraz ich oceny w dostosowaniu do potrzeb zarządców dróg wojewódzkich.

Znaczenie WDSN na poziomie strategicznym

Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Kuczaj, wskazał na wartość, jaką stanowi WDSN na poziomie strategicznym, czyli  umożliwienie porównywania jakości dróg wojewódzkich pomiędzy województwami. Poinformował również, że Ministerstwo Infrastruktury planuje włączenie WDSN do opracowywanych Wytycznych Utrzymania Dróg Samorządowych.

WDSN to zapewnienie trwałości dróg

Diagnostyka stanu nawierzchni to potężne narzędzie, które pozwala na pozyskiwanie niezbędnej wiedzy do optymalnego planowania zabiegów utrzymaniowych, o czym przekonywał Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor. Podkreślił, że diagnostyka to źródło racjonalnych argumentów do wnioskowania o środki na utrzymanie dróg. Wskazał również na szeroki wachlarz możliwości wykorzystania danych diagnostycznych, między innymi na określanie pozostałej trwałości nawierzchni.

Systematycznie wykonywana diagnostyka stanu nawierzchni, oparta na jednolitych standardach, które odpowiadają potrzebom i możliwościom dróg wojewódzkich, wydaje się być jednym sposobem na zapewnienie trwałości dróg.

Diagnostyka stanu nawierzchni dróg w praktyce

Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy Warsztatów omawiali liczne aspekty związane z planowaniem i realizacją diagnostyki, między innymi zagadnienia związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego.

Warsztaty Wytyczne Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni
Prowadzący warsztaty Marek Skakuj i Agata Ciołkosz-Styk (źródło: Magazyn Autostrady)
Warsztaty Wytyczne Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni
Prelegenci: Izabela Pankiewicz, Jan Zieliński, Agnieszka Kowalewska, Konrad Jachimowski (źródło: Magazyn Autostrady)

Wdrażanie skutecznych metod diagnostycznych, które dają niezbędną wiedzę w jaki sposób optymalnie wydatkować dostępne środki finansowe, jest kluczowe w czasach kiedy na utrzymanie infrastruktury drogowej przeznacza się coraz mniej pieniędzy.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość obejrzenia pokazu maszyn pomiarowych wykorzystywanych do pomiarów równości podłużnej oraz poprzecznej, makrotekstury, szorstkości oraz ugięć nawierzchni.

Platforma wymiany doświadczeń dla zarządców dróg

Największym sukcesem warsztatów w Zegrzu było nie tylko ukoronowanie opracowania Wytycznych, lecz przede wszystkim utworzenie platformy wymiany doświadczeń związanych z diagnostyką stanu technicznego nawierzchni. Zainicjowano w ten sposób cykl spotkań zarządców dróg wojewódzkich poświęconych diagnostyce i utrzymaniu dróg wojewódzkich. Zarządcy zgodnie ustalili, że przyszłoroczne warsztaty obejmą swoją tematyką wykorzystanie danych diagnostycznych do planowania zabiegów utrzymaniowych.

Warsztaty bez wątpienia przyczyniły się do zwiększenia świadomości wśród zarządców dróg na temat korzyści wynikających z systematycznego wykonywania diagnostyki stanu technicznego nawierzchni, szczególnie w oparciu o jednolite standardy, odpowiadające potrzebom i możliwościom dróg wojewódzkich.

Uczestnicy Warsztatów WDSN
Uczestnicy Warsztatów WDSN

.