Światowy Kongres Drogowy PIARC – 6-10 Października 2019

Założone w 1909 r. Światowe Stowarzyszenie Drogowe (PIARC) jest międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się wymianą wiedzy i praktyk w zakresie drogownictwa. Co cztery lata organizuje Światowy Kongres Drogowy, którego 26. edycja miała miejsce w Abu Dhabi w październiku 2019, skupiając 3500 delegatów z 70 krajów. Jest to okazja do zapoznania się z trendami, nowościami, technologiami, ale także największymi wyzwaniami, jakie napotykają drogowcy na całym świecie. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem kilku ostatnich edycji kongresu, a w tym roku reprezentował nas Jan Zieliński, członek zarządu HC, który przedstawił dwa zagadnienia zaprezentowane na plakatach i opisane szczegółowo w materiałach konferencyjnych.

Światowy Kongres Drogowy PIARC

Ocena równości nawierzchni poprzez monitoring drgań pojazdów

Istnieje światowy trend wykorzystywania smartfonów do oceny stanu dróg. Kraje afrykańskie uważają go za szczególnie atrakcyjny ze względu na łatwe wdrożenie w dużych, częściowo nieutwardzonych sieciach, a mniej zasobne zarządy za tańszy sposób na diagnostykę dróg. W naszej prezentacji przedstawiliśmy szczegółowe wyniki badań terenowych systemu OSIKA, który mierzy drgania pojazdu jadącego za pomocą czterech smartfonów jako czujników. Jazda po nierównych drogach powoduje wibracje pojazdu. Nowoczesne smartfony wyposażone są w akcelerometry i żyroskopy, pozwalając na uzyskiwanie informacji o poziomie drgań. Zebrane dane poddawane są szeregowi etapów przetwarzania, a mianowicie synchronizacji, wirtualnej reorientacji, filtracji czasowej i spektralnej oraz przypisaniu lokalizacji drogi. Dokładność systemu została obliczona przez porównanie z tradycyjnym profilometrem laserowym na odcinku testowym o długości 18,6 km za pomocą ośmiu jazd z różnymi prędkościami. Średnia wynosi 71% i przekracza 80% dla najlepiej skalibrowanych przypadków. W naszej prezentacji znalazły się również wyniki testów systemu w powiatowym zarządzie dróg w Polsce. Artykuł przygotowali Karol Opara i Jan Zieliński  z Heller Consult sp. z o. o., Karol Brzeziński z Politechniki Warszawskiej Katarzyna Kaczmarek-Majer z Instytutu Badań Systemowych PAN, oraz Marek Bukowicki z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Światowy Kongres Drogowy PIARC
Światowy Kongres Drogowy PIARC

Identyfikacja potencjalnie niebezpiecznych odcinków na drogach niższych kategorii

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie postanowił modelować bezpieczeństwo drogowe w zależności od średniego rocznego ruchu dobowego, stanu technicznego nawierzchni (odporność na poślizg), geometrii drogi (krzywizna pozioma i nachylenie poprzeczne) i informacji o otoczeniu (skrzyżowania z innymi drogami, stopień urbanizacji, występowanie pojedynczych drzew i alejek drzew). Opracowano funkcję bezpieczeństwa (SPF), która wykorzystuje modelowanie regresji dwumianowej ujemnej. Do wyznaczenia stałych modelu wykorzystano metodę minimalizującą różnicę między wartościami zwracanymi przez sam model a rzeczywistą liczbą zdarzeń drogowych zaobserwowanych na 50-metrowych odcinkach analitycznych. Model SPF został skalibrowany poprzez porównanie występowania zdarzeń drogowych na odcinkach analitycznych dla całej sieci utrzymywanej przez Zarząd Dróg.
 
Wyniki analizy SPF umożliwiają sprawne planowanie inwestycji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem przyczyny wysokiego poziomu zagrożenia na poszczególnych odcinkach drogi. Wykorzystanie SPF jako kluczowego wskaźnika efektywności (KPI) pozwala na wdrożenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w systemie zarządzania majątkiem infrastruktury drogowej. Opracowanie przygotowali Tomasz Radzikowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Jan Zieliński, Paweł Tutka i Marek Skakuj z Grupy Heller.