Platforma do ewidencji zdarzeń drogowych

Monitorowanie zdarzeń drogowych jest konieczne do utrzymania i maksymalizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarządcy zwykle wykorzystują do tego policyjne bazy danych SEWIK, które w formie zeskanowanych dokumentów dostarczają informacji o wypadkach. Jednak dane te są często niepełne i trudne w interpretacji, co uniemożliwia zarządcom podejmowanie właściwych decyzji. Platforma eWypadki jest naszą odpowiedzią na te wyzwania: jest to cyfrowy system ewidencji danych dotyczących zdarzeń drogowych.

Dzięki platformie eWypadki nasi klienci mogą:

 • wymieniać dane z innymi systemami i aplikacjami wykorzystywanymi przez zarządców dróg,
 • łatwo udostępnić dane BRD w całej organizacji, w tym także działów zajmujących się utrzymaniem, diagnostyką czy inwestycjami,
 • zapewnić synergię między różnymi procesami decyzyjnymi.

Jak działa platforma eWypadki?

 • wizualizuje potrzebne informacje w postaci przejrzystych tabel oraz zsynchronizowanych map.
 • generuje raporty dotyczące konkretnych zapytań związanych ze zdarzeniami drogowymi,
 • umożliwiające edycję danych o zdarzeniach drogowych na podstawie wyników ewidencji wypadków,
 • umożliwia tworzenie map ryzyka,
 • jest elastyczna i otwarta na dalsze analizy i zastosowania.

Podstawowe funkcje systemu eWypadki:

 • udostępnianie informacji o zdarzeniach (np. lokalizacja, typ zdarzenia, rodzaj zdarzenia, informacje o uczestnikach zdarzenia, charakterystyka miejsca zdarzenia, informacje o drodze, oświetlenie, warunki atmosferyczne, uszkodzenia poza pojazdami, informacje o pojazdach i wiele innych)
 • automatyczny import danych z bazy SEWIK,
 • weryfikacja lokalizacji zdarzeń drogowych,
 • weryfikacja spójności danych,
 • kalkulator współczynników, które ułatwiają rozszerzoną analizę w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • filtrowanie danych oraz grupowania ich na mapie,
 • konfiguracja warstw na mapie,
 • obliczanie i wyświetlanie wskaźników przydatnych w procesach zarządzania.

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, zadzwoń do nas lub napisz e-mail

Chętnie z Tobą porozmawiamy!