Manager danych o ruchu drogowym

Zarządcy i właściciele dróg mogą działać sprawniej, jeśli będą monitorować i analizować ruch. Do wiarygodnych analiz niezbędne są zweryfikowane dane, zebrane podczas pomiarów ruchu. Sama organizacja kampanii pomiarowej jest ogromnym wyzwaniem ze względu na dużą ilość danych gromadzonych z setek punktów pomiarowych od różnych wykonawców. Nasza platforma Vera, dedykowana zarządcom i właścicielom dróg pozwala sprawnie zarządzić kampaniami pomiarowymi i ujednolicić uzyskane wyniki. 

VERA została wykorzystana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Generalnym Pomiarze Ruchu 2020

Mapa z zaznaczonymi punktami pomiarowymi w aplikacji VERA

Co zyskasz dzięki platformie VERA?

 • wsparcie w planowaniu pomiarów, gromadzeniu danych i ich przetwarzaniu,
 • kontrolę i prawidłowy przebieg pomiarów,
 • weryfikację otrzymanych danych pod względem ich kompletności i jakości według specjalnie zaprojektowanych algorytmów,
 • różnicowanie użytkowników pod względem dostępu do informacji i ich roli w organizacji,
 • jedno źródło informacji dla całej kampanii.

VERA uwzględnia specyfikę polskiej administracji drogowej. Dodatkowo współpracuje z platformą WANDOR,  co umożliwia dynamiczne prezentacje wyników – np. wyświetlanie natężeń ruchu na mapie w czasie rzeczywistym w postaci animacji czy tworzenia dynamicznych wykresów prezentujących wyniki z urządzeń rejestrujących. Mogą być one udostępniane interesariuszom czy publikowane online. Dzięki temu nasi klienci zyskują wygodne narzędzie wsparcia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Jakie funkcje oferuje VERA?

 • zarządzenie centralnym rejestrem punktów pomiarowych,
 • wizualizacja punktów pomiarowych na mapie oraz w tabeli,
 • automatyczne przyporządkowywanie wyników pomiarów do punktów pomiarowych,
 • interaktywne analizy danych pomiarowych,
 • planowanie pomiarów ruchu,
 • weryfikacja pomiarów,
 • monitorowanie wykonania planów pomiarów.
Rozkład ruchu przedstawiony na raporcie dynamicznym w aplikacji VERA

VERA jest narzędziem OpenSource. Jest powszechnie stosowana przez administracje drogowe w Niemczech; coraz więcej jednostek administracyjnych w Polsce także wprowadza je do swoich działań. Obecnie jest wdrożona w projektach:

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, zadzwoń do nas lub napisz e-mail

Porozmawiaj z naszymi ekspertami!