Dashboard zarządcy dróg

Czy chcesz wiedzieć jak aktualna sytuacja drogowa, wpływa na realizację Twoich projektów? Jak przekłada się na Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI) w Twojej jednostce lub organizacji? Odpowiednie zdefiniowanie KPI-ów to zadanie każdego zarządcy i właściciela sieci drogowej i torowej. Mają one bezpośredni wpływ na planowanie działań i pozwalają obiektywnie ocenić wyniki pracy, jej jakość oraz poniesione koszty.

hiATLAS stworzyliśmy do sprawnego  przetwarzania danych, aby zarządcy mogli je dalej wykorzystać do indywidualnych analiz, rozwoju strategii, kontroli, w oparciu o KPI ich organizacji.

wizualizacja danych w systemie hiAtlas
Raport hiAtlas – Wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierowców - wizualizacja na platformie hiAtlas

hiATLAS daje następujące korzyści:

  • wspiera szybkie podejmowanie decyzji lub ich korygowanie,
  • pozwala planować i ustalać priorytety działań,
  • umożliwia rozsądne reagowanie na pojawiające się problemy,
  • wskazuje trendy lub prawidłowości, które trudno jest wykryć w codziennej pracy,
  • pozwala efektywnie porównać i ocenić złożone dane infrastrukturalne, importować je oraz mapować.
wizualizacja danych w systemie hiAtlas
Raport hiAtlas – udział transportu drogowego

Jak działa hiATLAS?

  • pokazuje najważniejsze informacje drogowe pod kątem zdefiniowanych KPI, 
  • sprawdza poprawność danych,
  • wizualizuje dane dot. wybranego zapytania na wybranym obszarze (w konkretnych punktach lub na danych odcinkach) w formie raportów dynamicznych lub w postaci map, wykresów i tabel,
  • graficznie prezentuje ważne treści umożliwiając natychmiastową interpretację danych.
Długość ścieżek rowerowych na 10 tys. osób [km/10 tys. osób]
Raport hiAtlas – Długość ścieżek rowerowych na 10 tys. osób [km/10 tys. osób]

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, zadzwoń do nas lub napisz e-mail

Porozmawiaj z naszym ekspertem!