Seminarium warsztatowe "Drogi Publiczne"

elektryczna hulajnoga z systemem OSIKA do wykonywania diagnostyki stanu nawierzchni dróg

W okresie od grudnia 2019 r. do września 2020 r. Grupa Elamed (Magazyn „Autostrady”„Mosty”) zorganizował cztery wydarzenia pod nazwą Seminaria Warsztatowe „Drogi Publiczne”, które objęły tematyką Kompleksową realizację dróg gminnych i powiatowych oraz ciągów pieszych i rowerowych.

Seminaria warsztatowe „Drogi publiczne” to cykliczne szkolenia skierowane do kadry zarządzającej inwestycjami miast, gmin i powiatów. W ramach szkolenia porównywana jest efektywność wybranych technologii i ich kosztorysy oraz prezentowane są innowacyjne rozwiązania dla dróg lokalnych. Ponadto szkolenie to umożliwia nabycie wiedzy z zakresu wyznaczania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, doboru nawierzchni drogowych i chodnikowych oraz ich utrzymania. Podczas seminariów omawiane są zadania managerskie takie jak utrzymanie nawierzchni drogowych, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, zabezpieczenia ruchu oraz innych urządzeń.

Grupą docelową Seminariów są administratorzy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostowie powiatowi odpowiedzialni za inwestycje infrastrukturalne w swoim regionie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także przedstawiciele zarządów odpowiedzialnych za przygotowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i mostów.

Seminaria przynoszą ogromne korzyści dla uczestników, którzy mają okazję podnieść swoje kwalifikacje i poziom wiedzy technicznej. Rozwijają umiejętności zarządzania współfinansowanymi projektami oraz umiejętności definiowania zadań.

Wydarzenia odbyły się w dniach:

  • 10-11 grudnia 2019 r. w Sandomierzu dla polski południowo wschodniej (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)
  • 5-6 lutego 2020 r. w Rucianem-Nidzie dla Polski Północno-Wschodniej (województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie).
  • 19-20 sierpnia 2020 r. w Toruniu dla Polski północno-zachodniej (województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)
  • 25-26 sierpnia 2020 r. we Wrocławiu dla Polski południowo-zachodniej (województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie).

Heller Consult reprezentowali Jan Zieliński, Agata Ciołkosz-Styk i Wojciech Smęt, którzy mieli okazję wygłosić prelekcje o tym Jak zachować chodniki i ciągi pieszo rowerowe w dobrym stanie na lata, oraz o metodach i narzędziach wspierających zarządców dróg w tych działaniach.

Nasi eksperci wyjaśnili, jak optymalizować decyzje ekonomiczne zgodnie z zasadami opisanymi w normie ISO 55000 Asset Management, wskazując na kluczowe elementy procesu.

Podczas wydarzeń, w ramach praktycznej części wystąpienia, zaprezentowano nasze hulajnogi elektryczne wyposażone w aplikację ASPEN (więcej na jego temat można przeczytać na stronach ASPEN oraz ASPEN UTO). ASPEN usprawnia proces pozyskiwania informacji o stanie chodników, ścieżek rowerowych i dróg. Smartfon zamontowany na hulajnodze rejestruje wibracje i analizuje zebrane dane w celu oceny stanu nawierzchni, poprawy bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz planowania budżetów utrzymaniowych.

Heller Consult z powodzeniem rozwija to skuteczne, nieporównywalnie tańsze niż standardowa diagnostyka, rozwiązanie w ramach projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Mieliśmy również przyjemność zaprezentować nasze flagowe narzędzie OnKo3, które umożliwia interaktywny i synchroniczny dostęp do danych drogowych bez ograniczeń, co jest jego wyraźną przewagą nad klasycznymi systemami geoinformacyjnymi (GIS).

System do udostępniania danych drogowych OnKo3

Seminarium warsztatowe Drogi Publiczne jest wydarzeniem zdecydowanie wartym uwagi. To doskonała okazja dla słuchaczy, aby poszerzyć swoją wiedzę techniczną na tematy związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej. Uczestnicy otrzymali wiele praktycznych wskazówek dotyczących zarządzania i podejmowania świadomych decyzji dotyczących infrastruktury.