System do zarządzania infrastrukturą torową INFRATRAM

Nasze rozwiązania wpisują się w założenia Asset Management metodologii zarządzania ukierunkowanej na cele, która wykorzystując posiadane zasoby przez organizację, warunkuje i usprawnia zachodzące w niej procesy. Dlatego tak szczególną uwagę zwracamy na zasoby: Jaka jest lokalizacja tych zasobów ? Ich stan? Wartość? Zarządzanie informacją pozyskiwaną z setek kilometrów sieci, z obiektów złożonych konstrukcyjnie i wymagających zaawansowanej logistyki, jest niezwykle trudne. Narzędzia je wspomagające, muszą zapewnić łatwe i szybkie uzyskiwanie żądanych wyników.  Doświadczenie, które zebraliśmy podczas opracowywania strategii utrzymaniowych dla dróg postanowiliśmy wykorzystać dla torowisk.

Klient

Tramwaje Warszawskie zarządzają tramwajową komunikacją zbiorową w stolicy. Nadrzędnym celem było i jest dostarczanie pasażerom nowoczesnego, szybkiego i bezpiecznego transportu w całym mieście. Od kilku lat powstawała w zarządzie spółki koncepcja systemowego rozwiązania do zarządzania infrastrukturą torową liczącą ponad 300 km torów. Gotowość technologiczna, która w końcu osiągnęła wymagany poziom, pozwoliła na realizację wizji i współpracę z HC nad opracowaniem zdalnego systemu do zarządzania infrastrukturą torową.

Zadanie

Nasze zadanie polegało na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Wspomagania Zarządzania Infrastrukturą wraz z aplikacją działającą w systemie Android umożliwiającą mobilne korzystanie z systemu w terenie. Architektura systemu miała uwzględnić późniejszą jego rozbudowę o dodatkowe moduły do zarządzania innymi obszarami infrastruktury.  Po to, aby umożliwić utrzymanie infrastruktury torowej w pełnej zdatności system miał m.in.:

 • odwzorować sieć torową wraz z obiektami przynależnymi do torowiska, umożliwiać ich edycję i aktualizację,
 • zbierać, przetwarzać, archiwizować i wizualizować graficznie dane ewidencyjne (charakterystyki techniczne),
 • zarządzać dokumentami systemowymi,
 • umożliwić generowanie raportów z oceny stanu,
 • przetwarzać wybrane dane na potrzeby podejmowania decyzji na różnym poziomie zarządzania,
 • umożliwić pełną cyfryzację dziennika zdarzeń na torach i dzienników wykonywanych prac utrzymaniowych,
 • umożliwić powiadamianie o zdarzeniach na torach i ich lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie

Prace koncepcyjne powstawały w stałym kontakcie z klientem przy zaangażowaniu naszych inżynierów, programistów i analityków, co pozwoliło na stworzenie kompleksowego i elastycznego rozwiązania. Trzon systemu stanowi aplikacja stacjonarna i baza danych zawierająca wszystkie informacje o sieci, jej charakterystyce, składowych i stanie technicznym. INFRATRAM realizuje zadania w trzech procesach dedykowanych ewidencji, diagnostyce i planowaniu harmonogramu, umożliwiając określenie dostępności danych i funkcji w zależności od uprawnień poszczególnych użytkowników.  Zintegrowany moduł mobilny dla pracowników terenowych umożliwia dostęp do aktualnych informacji o stanie infrastruktury, w tym o bieżących zdarzeniach zgłaszanych przez służby Tramwajów Warszawskich oraz informacji o przebiegu zaplanowanych prac utrzymaniowych i napraw.

Rezultaty

 • Uruchomienie systemu umożliwiło pełną cyfryzację dziennika zdarzeń torowych i papierowych raportów z prac utrzymaniowych, co po wdrożeniu aplikacji mobilnej dla pracowników terenowych znacząco przyspieszyło obieg danych i informacji.
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i utrzymanie torów są powiadamiane natychmiast i dysponują pełną informacją.
 • Sieć torowa i wszystkie informacje ewidencyjne zostały wprowadzone wraz z charakterystykami obiektów infrastruktury jako model cyfrowy. Pod względem ilościowym, jakościowym i lokalizacyjnym utworzony zasób stanowi precyzyjny i kompletny zestaw informacji o torowisku w każdym punkcie sieci.
 • Automatyzacja procesów związanych z eksploatacją sieci tramwajowej znacząco usprawniła zarządzanie i poprawiła jego efektywność.
 • Ocena stanu technicznego obiektów zarządzanej infrastruktury może wykazywać najwyższą obiektywność, gdyż jest oparta na danych liczbowych, o których poprawność i spójność dbają mechanizmy zastosowane w systemie, a prognozowanie zmian jej stanu w czasie eksploatacji uległo poprawie.
 • Zarząd zyskał możliwość retrospektywnych analiz stanu, a także lepszej krytycznej oceny rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych na torowiskach, dzięki możliwości porównania szybkości ich zużycia.
 • INFRATRAM stał się również idealnym narzędziem do kontroli i weryfikacji inwestycji prowadzonych na torowisku.
 • Zastosowanie rozwiązania i wynikających z niego możliwości w postaci podstaw do decyzji dla Zarządcy pozwoli w perspektywie na jeszcze lepsze wykorzystanie funduszy przeznaczonych na utrzymanie sieci tramwajowej i docelowo: wzrost bezpieczeństwa i komfortu podczas codziennych podróży dla pasażerów.