Nowoczesna diagnostyka stanu nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych w Groß-Gerau

Utrzymanie dróg, chodników i dróg dla rowerów w jak najlepszym stanie ma ogromne znaczenie dla rozwoju zrównoważonej mobilności. To także obowiązek każdego rzetelnego zarządcy dróg. Miasto powiatowe Groß-Gerau (Niemcy) zdecydowało się postawić na nowe technologie aby móc jeszcze sprawniej zarządzić swoją siecią dróg, chodników i ścieżek rowerowych. 

KLIENT

Groß-Gerau to miasto powiatowe w Niemczech o powierzchni 55km2, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Darmstadt. Oprócz rutynowej diagnostyki stanu nawierzchni dróg, zarząd miasta potrzebował przeprowadzić także diagnostykę stanu chodników i dróg dla rowerów, aby móc zaplanować prace remontowe, wskazać odcinki wymagające natychmiastowej naprawy i przygotować prognozy wydatków na kolejne lata. Groß-Gerau zdecydowało się postawić na innowacyjne rozwiązanie i skorzystać w 2021 r. z usług Heller Group do przeprowadzenia pomiarów diagnostycznych i oceny stanu nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych w mieście. 

Widok aplikacji mobilnej ASPEN
Widok aplikacji mobilnej ASPEN

ZADANIE

Sprawne i precyzyjne podejmowanie decyzji dotyczących utrzymania, planowania remontów, wydatkowania środków publicznych na nowe obiekty wymaga z kolei posiadania aktualnych i dokładnych danych na temat stanu infrastruktury.

Zakres pomiarów objął: 

 • 124 km dróg 
 • 200 km chodników i ścieżek rowerowych 

W ramach projektu Heller Consult miał także zapewnić:

 • pełną fotorejestrację infrastruktury,
 • pomiary równości nawierzchni,
 • wizualizację danych,
 • ocenę wizualną sieci pod kątem 4 parametrów: komfort (ocena w skali 1-5, gdzie 1 oznacza stan dobry, a 5 zły), potrzeby utrzymaniowe (ocena w skali 1-5), typ nawierzchni, szerokość pasa ruchu,
 • analiza wyników pomiarów i przygotowanie ekspertyzy dla zarządcy.

ROZWIĄZANIE

Do przeprowadzenia pomiarów na chodnikach i ścieżkach rowerowych wykorzystaliśmy hulajnogi elektryczne wyposażone w smartfon z systemem ASPEN oraz wysokiej rozdzielczości kamerę GoPro. Praca nad realizacją zamówienia została podzielona na 8 etapów:

 1. Podpisanie umowy gdzie określono zakres, kierunek i parametry, które będą mierzone.
 2. Przygotowanie do pomiarów, które uwzględniało m.in. aktualizację modelu sieci i kalibrację urządzeń pomiarowych.
 3. Zbieranie danych, czyli pomiary na drogach, chodnikach i drogach dla rowerów z monitoringiem i weryfikacją danych.
 4. Przetwarzanie danych (analiza zdjęć i ich anonimizacja przy wykorzystaniu narzędzia Anonymazing, zachowując tym samym zgodność z obowiązującymi przepisami RODO, rzutowanie i przygotowanie danych elementarnych).
 5. Agregacja danych, ich synchronizacja i dobór parametrów oceny stanu.
 6. Wizualizacja danych w systemie udostępniania informacji drogowych OnKo3 (konfiguracja oraz weryfikacja).
 7. Analiza danych (obliczenie wskaźników, analiza statystyczna, raport podsumowujący).
 8. Ekspertyza inżynierska (raport ze stanu obecnego, szacowanie kosztów, strategia utrzymania).,
Identyfikacja stanu nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych w Groß-Gerau
Identyfikacja stanu nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych w Groß-Gerau

REZULTATY

Główną zaletą wykonania diagnostyki z wykorzystaniem hulajnogi elektrycznej i systemu ASPEN jest szybkość, prostota i wiarygodność. Pomiary na sieci dróg w Groß-Gerau wykonaliśmy w niespełna tydzień!

Dzięki ASPEN przedstawiliśmy nie tylko stan obecny nawierzchni, ale określiliśmy także odcinki wymagające konserwacji i pilnej potrzeby utrzymaniowej. Dzięki wykorzystaniu systemu OnKo3, zarząd miejski zyskał szybki i łatwy wgląd do zgromadzonych danych.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz oceny w postaci zaawansowanej ekspertyzy miasto Groß-Gerau będzie mogło wykorzystać do planowania i prognozowania wydatków na budżet utrzymaniowy oraz do sporządzenia listy priorytetów budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych, co umożliwi świadomie podejmować decyzje remontowe. 

Twarde argumenty w postaci liczb i analizy statystycznej będą pomocne w negocjacjach budżetowych oraz do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Obiektywna ocena stanu oraz strategia utrzymaniowa ma pozytywny wpływ na wizerunek miasta i opinię społeczną.

O pomiarach w Groß-Gerau pisano w niemieckiej prasie