Ocena nośności nawierzchni drogowych na drogach województwa śląskiego oraz łódzkiego z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD

we współpracy z: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM) na zlecenie: ZDW w Katowicach, ZDW w Łodzi – 2013 r. Prace naukowo-badawcze polegające na określeniu metodyki pomiarów oraz przeprowadzeniu prac analitycznych w celu określenia nośności nawierzchni.