aktualności

Nagroda Ministra Transportu

Z radością informujemy, że pracownik warszawskiego oddziału Heller Consult, mgr inż. Karol Opara, otrzymał nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepszą pracę magisterską z dziedziny TRANSPORT.

W przedstawionej pracy pt.: „Wycena wartości infrastruktury drogowej” przeanalizowano zagadnienie określania wartości dróg i mostów w celach prowadzenia prawidłowej rachunkowości oraz usprawnienia zarządzania. Nowoczesne metody wycen wartości infrastruktury rozwijane są w naszej firmie na zlecenie ZDW w Katowicach.

Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!