aktualności

Wykłady na Politechnice Warszawskiej

Na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej uruchomiono przedmiot Systemy Informacji Drogowej, który jest w całości prowadzony przez pracowników firmy Heller Consult na podstawie opracowanego przez nas autorskiego programu nauczania.

Podczas wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z najlepszymi praktykami w zakresie przetwarzania, analizy oraz udostępniania informacji dotyczących sieci drogowych. Wykłady uzupełnione są ćwiczeniami laboratoryjnymi pozwalającymi na zapoznanie się z obsługą specjalistycznego oprogramowania oraz projektem, w trakcie którego studenci identyfikują, a następnie analizują i wizualizują rzeczywiste dane drogowe.

Współpraca firmy Heller Consult z Politechniką Warszawską wyraża się również przez realizację kilku prac magisterskich pod kierunkiem dr Sławomira Hellera, pomocy pracowników firmy w prowadzeniu studiów podyplomowych oraz wspólnej pracy nad zagadnieniami naukowymi i fachowymi.