aktualności

„Systemy Informacji Drogowych” na Politechnikach Warszawskiej i Rzeszowskiej

W bieżącym semestrze na Politechnice Warszawskiej po raz kolejny uruchomiono zajęcia z zakresu Systemów Informacji Drogowych prowadzone przez pracowników naszej firmy. Ten sam przedmiot zainaugurowano również na Politechnice Rzeszowskiej.

Spotkał się tam z tak dużym zainteresowaniem wśród studentów, że utworzono aż trzy grupy ćwiczeniowe. Wykłady obejmują cały wachlarz zagadnień wykorzystywanych w nowoczesnym zarządzaniu sieciami drogowymi. Omawiane są systemy referencyjne, metody identyfikacji, przetwarzania, wizualizowania i udostępniania danych drogowych, jak również adekwatne zagadnienia prawne. Duży nacisk położono na ćwiczenia uczące oparte na przykładach zaczerpniętych z rzeczywistych projektów. Uczą one obsługi narzędzi do przetwarzania baz danych oraz specjalistycznego oprogramowania do tworzenia map tematycznych, profili liniowych oraz wykonywania oceny stanu nawierzchni wytworzonego w firmie Heller Consult.

Współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi jest jednym z kluczowych elementów strategii  naszej firmy pozwalającym na ciągłe unowocześnianie produktów i wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.