aktualności

Systemy Informacji Drogowej – autorski program dla studentów

W ramach popularyzacji zagadnień związanych z naszą branżą, wspólnie z partnerską firmą HELLER Ingenieurgesellschaft, podjęliśmy się przygotowania i prowadzenia zajęć na dwóch wyższych uczelniach technicznych.

Celem prowadzonego przez nas przedmiotu Systemy Informacji Drogowej było zapoznanie studentów z tą stosunkowo młodą, ale prężnie rozwijającą się dyscypliną. Duży nacisk postawiliśmy na praktyczne przedstawienie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji drogowych – elementy te mają bowiem kluczowe znaczenie w sprawnym zarządzaniu infrastrukturą drogową.

Wiek XXI zapowiada się jako wiek mobilności informacji. Wprowadzając przedmiot Systemy Informacji Drogowej do programu nauczania na Wydziale Inżynierii Lądowej chcieliśmy zaakcentować świadomość tego faktu oraz podjąć konkretne kroki w celu wpisania się polskiego drogownictwa w najlepsze światowe trendy. Przygotowaliśmy autorski program bazujący na najlepszych praktykach drogownictwa europejskiego i gwarantujący możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy także w Polsce.

Prowadzone przez nas zajęcia składały się z wykładów i ćwiczeń i były prowadzone przez doświadczonych praktyków – uczestników wielkich europejskich projektów w dziedzinie systemów informatycznych w drogownictwie. Dzięki temu studenci mieli możliwość korzystania z najnowocześniejszych narzędzi i obycia się z praktycznym podejściem do przedmiotu.

Zajęcia odbywały się w roku akademickim 2012/2013 przez 1 semestr na Politechnice Rzeszowskiej i przez 2 semestry na Politechnice Warszawskiej. Obejmowały następujące zagadnienia:

  • Struktura i klasyfikacja Systemów Informacji Drogowych (SID)
  • Wprowadzenie do GIS (Geographic Information System)
  • Aspekty techniczne Systemów Informacji Drogowych
  • Systemy referencyjne w drogownictwie
  • Metody statystyczne i geostatystyczne
  • Banki danych drogowych
  • Aspekty prawne w zakresie systemów udostępniania informacji
  • Metody zbierania (identyfikacji) danych drogowych
  • Wizualizacja danych drogowych
  • Systemy Udostępniania Informacji Drogowych na platformie internetowej

Cieszy nas bardzo pozytywny (mierzony liczbą zarejestrowanych zgłoszeń) odzew na inicjatywę wprowadzenia Systemów Informacji Drogowej do programu nauczania oraz duże zaangażowanie studentów w zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu.