aktualnościAsset Managementwebinarium

Webinarium „Planowanie budżetu utrzymania nawierzchni dróg” 10.09 godz. 13:00

Planowanie budżetu nawierzchni dróg - Zaproszenie na webinarium

Ograniczenia finansowe to jedne z największych wyzwań, z jakimi zarządcy dróg spotykają się w swojej codziennej pracy. Efektywne planowanie wydatków na budowę dróg, ich modernizację oraz utrzymanie jest zadaniem niezwykle trudnym. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu podejście do kwestii planowania budżetu utrzymania dróg w duchu Asset Management, metodologii rekomendowanej przez Światową Organizację Drogową PIARC. Polska jest gotowa na wdrażanie najlepszych światowych standardów, o czym świadczy stosowanie technik menadżerskich, takich jak Pavement Management przez na razie jeszcze nielicznych polskich zarządców dróg.

10 września o godzinie 13:00 zapraszamy na 60-minutowe Webinarium, podczas którego omówione zostaną praktyczne elementy zastosowane w pracy zarządu dróg wojewódzkich oraz zostaną uzupełnione niezbędną dawką teorii. Wprowadzenie i podstawową wiedzę w zakresie szacowania budżetu utrzymania dróg zaprezentuje Jan Zieliński, członek zarządu w Heller Consult, a jego goście Pan Waldemar Królikowski, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Pani Agnieszka Kowalewska, Kierownik Zespołu ds. Diagnostyki i Ewidencji w ZDW Olsztyn podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem w zastosowaniu metody średnio- i długoterminowego prognozowania stanu nawierzchni dróg na zarządzanej przez siebie sieci ponad 1800 km dróg oraz odpowiedzą na wszelkie pytania uczestników.

Podczas webinarium będziemy się skupiać na konkretach oraz poszukamy odpowiedzi na pytania:

  • Jak trafnie prognozować średnio i długookresowe wydatki na utrzymanie dróg?
  • W jaki sposób pozyskać dane o stanie nawierzchni?
  • Czy da się zagwarantować założony standard jakościowy, a jednocześnie mieścić się w dostępnym budżecie?
  • Jak stworzyć oraz efektywnie realizować program utrzymaniowy?
  • Jakie wyzwania stoją przed zarządcami dróg w trakcie realizacji programów utrzymaniowych?

Wydarzenie przez nas organizowane jest bezpłatne, skierowane do dyrektorów i pracowników zarządów dróg.

Aby wziąć udział , wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie skorzystać z linku do wirtualnego pokoju, który znajduje się w e-mailu potwierdzającym zgłoszenie.

Zapraszamy!!!