Badanie zachowań uczestników ruchu w rejonie przejść dla pieszych

Aby efektywnie zarządzać infrastrukturą drogową, w tym przejściami dla pieszych, oraz skutecznie decydować o zmianach w przepisach należy posiadać nie tylko informacje o ruchu drogowym, ale również o zachowaniu jego uczestników. Czy rodzaj przejścia wpływa na zachowanie pieszych i kierowców? Czy to prawda, że mężczyźni częściej rozmawiają przez telefon? A może to emeryci przechodzą w niedozwolonych miejscach? Kiedy chętniej przechodzimy na czerwonym świetle? Czy wtedy idziemy, czy biegniemy, a może słuchamy muzyki? Na jakich przejściach kierowcy gwałtowniej hamują? Czy płeć lub wiek pieszego wpływa na udzielenie pierwszeństwa? Czy na skrzyżowaniach prędkość jest mniejsza i o ile? A jaki wpływ na bezpieczeństwo ma wykorzystanie azyli i czy rzeczywiście wykroczeń wtedy jest mniej? I jaka jest zależność pomiędzy kategorią drogi, rodzajem przejścia a momentem, w którym kierowca zaczyna zwalniać? Czy wreszcie kto powinien mieć pierwszeństwo i kiedy?

Badanie zachowań uczestników ruchu w rejonie przejść dla pieszych

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań pomagają przygotować racjonalny plan poprawy bezpieczeństwa na drogach, ustanawiając takie prawo i projektując takie przejścia, które spełnią oczekiwania społeczeństwa. Wielokrotnie wcześniej testowane rozwiązania nie będą w pełni spełniać swojej funkcji, jeżeli nie będą poddawane regularnym badaniom, a ewentualne poprawki nie będą wprowadzane na bieżąco. Wiedząc jak zachowują się uczestnicy ruchu można decydować, które rozwiązanie będzie w danym miejscu najlepsze, dobierać cykle sygnalizacji świetlnej, stosować odpowiedni rodzaj oznakowania, przeprowadzać właściwie skierowane kampanie społeczne czy wyznaczać trendy zachowań, które mogą znacząco korygować obowiązujące wskaźniki w inżynierii ruchu.

Analiza zachowań pieszych i kierowców

W 2018 roku mieliśmy okazję brać udział w niezwykle interesujących badaniach na skalę ogólnokrajową, w których rejestrowano niestandardowe atrybuty zachowań zarówno pieszych, jak i kierowców. Analizowaliśmy różnego rodzaju typy przejść dla pieszych w zróżnicowanych pod względem natężenia ruchu, zagęszczenia ludności, zabudowania i kategorii dróg lokalizacjach. Instytut Transportu Samochodowego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury wykonywał  zamówienie dotyczące analizy, a my jako podwykonawca zajmowaliśmy się zakodowaniem i przetwarzaniem nagrań wideo wraz z opracowaniem wyników końcowych.

Na podstawie przetworzonych danych udało nam się określić wiele prawidłowości i wzajemnych zależności. Przetwarzaliśmy dane o pieszych obejmujące następujące informacje: wiek, płeć, prędkość, czas przejścia, kierunek i natężenie ruchu. Określaliśmy także tak istotne zachowania pieszych, na które składały się ewentualne wykroczenia takie jak: słuchanie muzyki, przechodzenie na czerwonym świetle, przechodzenie w niedozwolonym miejscu, rozmowa przez telefon, korzystanie z ekranu dotykowego czy niebezpieczne wtargnięcie na jezdnię.

W przypadku pojazdów była to struktura rodzajowa, prędkość, natężenie ruchu oraz zachowanie zarówno pozytywne: ustąpienie pieszemu, jak i negatywne: wywoływanie presji, zbyt ostre hamowanie czy łamanie przepisów (przekroczenie prędkości lub przejazd na czerwonym świetle).

Uzyskane wyniki badań zostały wykorzystane w trakcie prac rządu nad nowelizacją ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!