PILAW – Platforma Informacji Liniowej dla autostrad koncesyjnych

W Polsce od końca lat 90-tych, kiedy zawarta została pierwsza umowa koncesyjna z Autostradą Wielkopolską S.A. (AWSA), funkcjonuje przyjęty model koncesyjny budowy i eksploatacji autostrad płatnych. Koncesariusz odpowiedzialny jest zatem zarówno za projekt drogi, jak i za jego wykonanie, eksploatację i bieżące utrzymanie autostrady.

Obecnie trzech koncesariuszy zarządza polskimi autostradami płatnymi:

  • Gdańsk Transport Company S.A. (AmberOne) – autostrada A1 z Gdańska do Torunia o długości około 152 kilometrów.
  • Autostrada Wielkopolska S.A. – AWSA – autostrada A2 na odcinkach – Świecko-Nowy Tomyśl o długości 106 km i Nowy Tomyśl-Konin o długości 149 km.
  • Stalexport Autostrada Małopolska S.A. – (autostrada A4: Katowice – Kraków o długości ok. 60 km).
Mapa autostrad koncesyjnych w Polsce

Zarządzanie autostradami to nie lada wyzwanie dla zarządcy drogi. Wzmożony ruch na drogach często uniemożliwia dostateczne monitorowanie stanu nawierzchni, nie mówiąc o wyłączeniu odcinka w celach remontowych tak, aby nie zakłócić płynności ruchu.

Stan nawierzchni zmienia się w sposób ciągły – pogarsza się wskutek zużycia powodowanego ruchem i zachodzącymi procesami, polepsza w wyniku prowadzonych prac utrzymaniowych i remontowych. Diagnostyka stanu nawierzchni odgrywa tutaj kluczową rolę. Zarządca drogi powinien dążyć do jak najlepszej jakości dróg i do posiadania aktualnych danych o stanie autostrady.

W odpowiedzi na te potrzeby firma Heller Consult opracowała w 2017 roku na zlecenie jednej z autostrad koncesyjnych system PILAW – Platformę Informacji Liniowej.

System został zaprojektowany z uwzględnieniem specyficznych wymagań autostrady, związanych z utrzymaniem odcinków dróg. Umożliwia prezentowanie danych o uszkodzeniach oraz zgłoszeniach drogowych.

Funkcje systemu

Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez PILAW są:

  • wizualizacja stanu nawierzchni w postaci map, profili liniowych, zdjęć makro nawierzchni, zdjęć korytarza drogi (tzw. fotorejestracji) oraz umożliwienie łatwego wyszukiwania i filtrowania danych,
  • umożliwienie analiz zmian stanu nawierzchni pomiędzy kampaniami diagnostycznymi oraz po remontach i naprawach w celach analitycznych i kontrolnych.

Dane historyczne

Aby móc ocenić dynamikę zachodzących w przeszłości zmian, konieczne jest uwzględnienie historycznych wyników pomiarów i oceny. Dokładna znajomość tych procesów służy również do tworzenia świadomych i skutecznych planów na przyszłość. Mając to na względzie, system PILAW przechowuje wszystkie dane historyczne, umożliwiając analizy porównawcze, śledzenie efektywności prowadzonych działań i wyznaczania trendów zmian nawierzchni w przyszłości.

Prezentacja systemu

PILAW posiada przyjazny dla użytkownika, intuicyjny interfejs. Okno systemu składa się z menu głównego, paska narzędzi i obszaru roboczego. Obszar roboczy zawiera widoki, które prezentują dane, umożliwiając nawigację po informacjach dostarczanych przez program, pozwalając jednocześnie na edycję danych, ich filtrowanie oraz wizualizację.

W systemie zdefiniowane zostały trzy układy widoków (schematy), zoptymalizowane do realizacji różnych typów zadań, w zależności od potrzeb użytkownika.

Wizualizacja wyników w systemie PILAW

System PILAW został przygotowany w porozumieniu z koncesariuszem, wychodząc naprzeciw jego potrzebom i uwzględniając wszystkie uwagi dotyczące funkcjonalności. Dostosowany do jego wymagań system „skrojony na miarę” funkcjonuje w zarządzie i stosowany jest w codziennej pracy, wspomagając zarządców w czynnościach utrzymaniowych, planowaniu remontów i monitorowaniu stanu nawierzchni autostrady.

Dowiedz się więcej o projekcie. Skontaktuj się z nami!