Diagnostyka stanu nawierzchni autostrad koncesyjnych

Profil Stalexport diagnostyka stanu nawierzchni

Projekt realizujemy od 2009 roku na zlecenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Celem projektów jest analiza stanu nawierzchni dróg obejmująca identyfikację i ocenę stanu, sporządzenie wymaganych przepisami raportów oraz dostarczenie dodatkowych informacji pomocnych w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki utrzymania.

Profil Stalexport diagnostyka stanu nawierzchni