Diagnostyka stanu nawierzchni autostrad koncesyjnych

Ocena stanu technicznego koncesyjnego odcinka autostrady A4 - profil stanu

Jest to projekt realizowany raz w roku od ponad 10 lat na zlecenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

W ramach projektu przygotowujemy obszerną analizę pomiarów stanu nawierzchni dróg, która obejmuje identyfikacje nawierzchni dróg oraz ocenę stanu wraz z wymaganymi raportami i statystykami przydatnymi w procesie podejmowania decyzji dotyczących utrzymania.  Dla każdego odcinka diagnostycznego wyznaczanych jest kilkanaście parametrów oraz cech nawierzchni, które następnie są analizowane zgodnie z przyjętą metodologii. Opiera się ona na standardach niemieckiej administracji drogowej ZTV ZEB -Stb oraz na wynikach projektów naukowo-badawczych wykonywanych przez IBDiM oraz HC. Po wyznaczeniu odcinków utrzymaniowych na podstawie obliczonych parametrów IBDiM zleca zabiegi utrzymaniowe jakie klient końcowy powinien przeprowadzić.

Efektem końcowym naszej pracy są dokumenty zawierające przydatne elementy graficzne, min. profile tematyczne służące do wizualizacji różnych grup danych czy mapy stanu, które umożliwiają szybką identyfikację odcinków wymagających natychmiastowej interwencji.

Diagnostyka stanu nawierzchni dróg
Diagnostyka stanu nawierzchni dróg

Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!