Wdrożenie internetowego systemu udostępniania danych drogowych

Widok OnKo2

Przedmiotem zamówienia było dostarczenie, wykonanie i utrzymanie internetowego systemu udostępniania i prezentacji danych drogowych oraz aplikacji służących do wprowadzania danych do systemu. Platforma Droga Online (obecnie znana jako OnKo3) została opracowana jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie zarządców dróg na szybki i wygodny dostęp do aktualnych danych o stanie sieci drogowej.