Implementacja systemu Droga Online w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich

Widok OnKo2

Projekt pilotażowy – 2011 r.

Celem projektu było zademonstrowanie potencjału praktycznego wykorzystania systemu udostępniania informacji drogowych i możliwości zasilenia go danymi pochodzącymi z różnych źródeł.

Doświadczenie pokazało, że upowszechnianie korzystania z systemu Droga Online prowadzi do stałego podnoszenia kwalifikacji kadry drogownictwa, a także przyczynia się do znacznego usprawnienia prac związanych z zarządzaniem siecią drogową.