Implementacja systemu Droga Online w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich

Aktualizacja systemu Droga Online

Projekt pilotażowy – 2011 r.

Celem projektu było zademonstrowanie potencjału praktycznego wykorzystania systemu udostępniania informacji drogowych i możliwości zasilenia go danymi pochodzącymi z różnych źródeł.

Doświadczenie pokazało, że upowszechnianie korzystania z systemu Droga Online prowadzi do stałego podnoszenia kwalifikacji kadry drogownictwa, a także przyczynia się do znacznego usprawnienia prac związanych z zarządzaniem siecią drogową.

Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!