Nadzorujemy diagnostykę stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na Warmii i Mazurach.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2021 r. po raz kolejny wybrał konsorcjum firm Heller Consult sp. z o.o. oraz Heller Ingenieurgesellschaft mbH do nadzoru kompleksowej diagnostyki stanu nawierzchni dróg wojewódzkich. Jest to kontynuacja kampanii diagnostycznej z 2020 roku. W ramach zlecenia dbamy o jakość diagnostyki i przeprowadzenie jej zgodnie z wytycznymi WDSN, odciążając tym samym klienta.

KLIENT

ZDW Olsztyn zarządza siecią dróg o długości 1881 km sieci. Kampania diagnostyczna w 2020 roku objęła 679,278 kilometrów dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego. W kwietniu 2021 roku projekt został rozszerzony o dodatkowe 1180,009 km dróg wojewódzkich i nadzór nad jego realizacją ponownie został powierzony firmie Heller Consult. Projekt zostanie zakończony w grudniu 2021. 

Mapa prezentująca zakres kampanii diagnostycznej w 2020 roku (widok z systemu udostępniania informacji drogowej OnKo3)
Mapa prezentująca zakres kampanii diagnostycznej w 2020 roku (widok z systemu udostępniania informacji drogowej OnKo3)

ZADANIE

Zgodnie z wytycznymi diagnostyki stanu nawierzchni dróg, ZDW Olsztyn potrzebował zewnętrznego Konsultanta do długoterminowego nadzoru nad całym procesem oraz kontrolą jakości danych od początku do końca trwania kampanii pomiarowej. Miał także zająć się kompleksowym doradztwem w przetargu, do momentu podpisania umowy z wykonawcą pomiarów. 

Konkretne zadania Konsultanta to: 

 • Prace analityczne
 • Projekcja danych pomiarowych
 • Wyliczenie wielkości i wartości stanu
 • Przygotowanie danych wynikowych
 • Analizy statystyczne i porównawcze
 • Wizualizacja danych o stanie na mapach stanu
 • Wizualizacja danych o stanie na profilach stanu
 • Opracowanie raportów

ROZWIĄZANIE

Heller Consult zostało wybrane do nadzoru diagnostyki ze względu na naszą wiedzę w zakresie wytycznych WDSN. W ramach diagnostyki zapewniliśmy dostęp do kompletnych danych sieciowych, będących podstawą do analizy zgodnej z wymogami określonymi w WDSN oraz zakresem OPZ kampanii diagnostycznej. Byliśmy w stałym kontakcie z ZDW Olsztyn, monitorowaliśmy postępy prac, ich terminowość i ilość przekazywanych danych. Trzykrotnie oceniliśmy dane pomiarowe dostarczone przez wykonawcę IBDiM. 

Ponadto, dane zostały szybko opracowane i udostępnione klientowi w Systemie Udostępniania Informacji Drogowych OnKo3. Dotyczyło to także pomiarów przeprowadzonych przez głównego wykonawcę. IBDiM zbierał dane, my zajęliśmy się ich analizą i przetworzeniem. Wszelkie odstępstwa od normy są niezwłocznie zgłaszane i procesowane.

REZULTATY

Dzięki naszemu doradztwu i działaniach kontrolnych, klient ma pewność, że diagnostyka zostanie przeprowadzona poprawnie, zgodnie z wytycznymi WDSN a on sam nie musi dodatkowo zajmować się monitoringiem i kontrolą danych podczas całej kampanii diagnostycznej.

Po uzupełnieniu diagnostyki o dane uzyskane z tegorocznych pomiarów na podstawie zebranych danych opracujemy plan utrzymania dróg, który obejmie następujące zadania:

 • Wyznaczenie odcinków utrzymaniowych i określenie priorytetów na podstawie danych ewidencyjnych, natężenia ruchu i wyników diagnostyki stanu nawierzchni,
 • Opracowanie programu utrzymaniowego oraz jego dokumentacji,
 • Przejęcie uzyskanych wyników do systemu udostępniania danych drogowych.

Analiza odcinków sieci drogowej zostanie przedstawiona Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na okres do 10 lat.

Zakres kampanii diagnostycznej w roku 2020 i w 2021
Zakres kampanii diagnostycznej w roku 2020 i w 2021

Czym jest WDSN?

logo WDSN

W 2018 roku z inicjatywy sześciu Zarządów Dróg Wojewódzkich w Polsce:

 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
 • Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
 • Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
 • Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,

opracowane zostały Wytyczne Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni dostosowane do potrzeb dróg wojewódzkich (w skrócie WDSN).

WDSN to pierwsze takie wytyczne, które odnoszą się do diagnostyki stanu technicznego dróg wojewódzkich, jednak ich zastosowanie jest dużo szersze i mogą być stosowane także w odniesieniu do dróg innych kategorii.

Wytyczne zostały opracowane przez firmę HELLER Ingenieurgesellschaft mbH we współpracy z ekspertami z Heller Consult sp. z o.o. oraz przy aktywnym współudziale pracowników zarządów dróg (treść wytycznych można pobrać ze strony Akademii INFRAMA).

Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni drogowych opisana w WDSN obejmuje identyfikację i ocenę cech eksploatacyjnych nawierzchni drogowych, rozumianych jako:

 • Identyfikacja stanu technicznego nawierzchni – proces pozyskiwania informacji o cechach eksploatacyjnych nawierzchni drogowych.
 • Ocena stanu technicznego nawierzchni – proces wyznaczania parametrów stanu na podstawie wyników identyfikacji, w tym zarówno określenia wielkości stanu, jak i jego wartości. Proces ten obejmuje swym zakresem także prace analityczne związane z przetwarzaniem, wizualizacją oraz udostępnianiem danych o stanie technicznym nawierzchni.

Dowiedz się więcej na temat projektu – skontaktuj się z nami.